Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liggande dans

Skapad 2018-10-31 11:51 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik Kommunikation
Liggande dans är rörelse till musik, som kan ge inspiration och rörelseglädje. Musiken ger inspiration till att röra på kroppen på ett lustfyllt sätt. Liggande dans innehåller både beröring och rörelse men det är att röra på kroppen - att ta ut rörelse- som är i fokus.

Innehåll

Du kommer att deltaga i liggande dans en gång i veckan. Vi kommer att arbeta utifrån en förutbestämd struktur, även om det ges utrymme till improvisation inom varje moment. Dansen genomförs i grupp och samma musik spelas vid varje tillfälle.

Innehåll:

Beröring och rörelse

Att vara närvarande här och nu

Att få delta på egna villkor

Uppleva kontraster - stora och små rörelser, långsamt och snabbt, Kraftfullt med energi eller mjukt och försiktigt, rörelse och stillhet.

Rörelseglädje - att ta till vara på de rörelser som du kan och som du gör själv men också inspirera till och utmana dig med nya.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • samspela med andra,
    KOM
  • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
    MOT
  • Centralt innehåll
  • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
    ES  1-9
  • Sång- och danslekar.
    ES  1-9
  • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
    KOM  1-9
  • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
    MOT  1-9
  • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
    MOT  1-9
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
    VEU  1-9
  • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
    VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: