Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål: English Grammar Part 1: Wk 37-42

Skapad 2018-10-31 12:09 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Modersmål English Grammar åk 6-9
Grundskola 6 – 9 Modersmål
English Grammar (Sentences - Independent and Dependent Clauses, Run on, Fragments, Subject-Verb Agreement) for åk 6-9.

Innehåll

 

Arbetsområde:

During the coming weeks we are going to be working with grammar. Specifically we are going to work with the basic sentence structure and build up to write complex sentences. Some parts of this unit are a review, but we will explore the area in more depth which will serve to improve your communication both orally and written.

 

Konkreta mål:

Sentence Structure

 • Identify a fragment.
 • Identify a complete sentence.
 • What makes a complete sentence?
 • What is the structure of a sentence?
 • What is a run on sentence?
 • Subject and predicate
 • FANBOYS - conjunctions - for, and, nor, but, or, yet, so
 • Change a fragment into a complete sentence.
 • Correct a run on sentence.

 

Complex sentences

 • What is a dependent clause
 • What is an independent clause
 • Write a complex sentence using dependent and independent clauses.

 

Subject / Verb Agreement

 • Does the subject and verb match?
 • Define and identify a noun (oral and written)
 • Know both plural and singular forms and rules for correct spelling
 • Identify common and proper nouns and know why they belong in their respective categories

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Show you have an understanding of the above areas through class discussions and a test at the end of the unit that consists of multiple-choice and fill-in-the-blank questions.

Show that during class you can identify the different parts of a sentence and use them correctly to create variety in your sentences.

You must be able to explain your answers. For example, if a phrase is a dependent clause, you must be able to state why is it is dependaent and what you can do make it a complete sentence.

 

Undervisning:

Working from materials handed out in class.

Week 37

*Sentence Structure*

Fragments

Complete sentence

Run-ons

 

..................................................................

Week 38

*Sentence Structure con’t*

Put sentences from last week on board, Students identify and correct sentences.

Watch video about run on and fragments https://www.youtube.com/watch?v=a30A0a-9mCA,  

A+ Grammar WB - Sentence Fragments and Completed Sentences Questions

 

..................................................................

Week 39

*Subject/Verb Agreement*

Correct A+ Grammar Day#2

Fragment Quiz next week. What do you need to know?

Subject/Verb Agreement

 

..................................................................

Week 40

*Clauses & Complex Sentences*

Make corrections to homework (Day #2)

Dependent/independent clauses

Review fragment sentences and how to fix them

Run on sentences review and work on run on exercises on projector

Writing more complex sentences (handout)

..................................................................

Week 41

*Review for test (Review Sheet handed out)*

Khan Academy:

Syntax: Sentences and Clauses

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/syntax-sentences-and-clauses

 

Syntax: Conventions of Standard English

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/syntax-conventions-of-standard-english

 

..................................................................

Week 42

*Test over the entire unit*

You'll have the entire class time (60 min) to complete the test.

 

Uppgifter

 • Grammar Test Unit 1

 • Grammar Test: Unit 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: