Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden (HI/SV/SVA) HT 18

Skapad 2018-10-31 12:11 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Historia Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med vikingatiden och lära oss att skriva faktatexter. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

SÅHÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

 • Se på filmer
 • Läsa skönlitterära böcker
 • Läsa faktatexter och arbeta med frågor utifrån texten
 • Skriva faktatexter
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Träna olika ämnesspecifika ord genom gemensamma aktiviteter 

NÄR VI ÄR KLARA SKA DU KUNNA:

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad man åt, hur man bodde, hur man skötte sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur deras kläder såg ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad. 
 • Känna igen och skriva några runtecken.
 • Kunna skriva en faktatext 

 

DET HÄR KOMMER VI ATT BEDÖMA

Din kunskap och förmåga att: Skriftligt och/eller muntligt redogöra för

 • hur livet för män, kvinnor, barn, fattiga och rika såg ut under vikingatiden
 • hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar
 • asatro (de mest kända och deras kännetecken)
 • kristendomens intåg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: