Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, tala, åk 4-6 Skånhällaskolan, 2018-2019

Skapad 2018-10-31 12:18 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • Du ska bli säkrare på att prata engelska.
 • Du ska bli bättre på att förstå och göra dig förstådd på engelska.

Centralt innehåll (Vad?)

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Träna talet genom att lära oss fler ord, fraser och uttryck på engelska.
 • Träna på uttal, intonation (betoning) och ställa frågor och ge svar.
 • Träna på olika sambandsord (hur vi binder ihop meningar).
 • Träna på att tala fritt (interaktion med andra) och göra olika slags presentationer (produktion).

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att träna på att prata engelska genom att:

 • samtala i smågrupper utifrån olika ämnen.
 • svara på frågor från läraren, ibland i smågrupper ibland i storgrupp.
 • spela in dig själv och lyssna på detta.
 • göra förberedda presentationer på engelska.

Bedömning (Kunskapskrav)

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • uttrycker dig muntligt i presentationer.
 • uttrycker dig muntligt när du pratar med andra (interaktion).
 • hittar strategier för att "komma runt" ett ord eller uttryck som du inte kommer på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6

Matriser

En
Ämnesplanering engelska tala 2018-2019

>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
Jag
gör muntliga presentationer på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar.
gör lite längre muntliga presentationer på engelska som till viss del hänger ihop.
gör lite längre muntliga presentationer på engelska som hänger ihop.
Jag
pratar engelska med andra på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar
pratar engelska med andra på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar
pratar engelska med andra på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar och som är anpassat till den jag pratar med och vad jag pratar om.
Jag
använder någon strategi som hjälper mig att förbättra samtalet (ställer följdfrågor, "pratar runt" ett ord som jag inte kan, frågar en kompis eller min lärare...)
använder några olika strategier som hjälper mig att förbättra samtalet (ställer följdfrågor, "pratar runt" ett ord som jag inte kan, frågar en kompis eller min lärare...)
använder flera olika strategier som hjälper mig att förbättra samtalet (ställer följdfrågor, "pratar runt" ett ord som jag inte kan, frågar en kompis eller min lärare...)
Jag
kan berätta något om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
kan berätta något om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
kan berätta ganska mycket om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: