Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 3!

Skapad 2018-10-31 12:22 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Tidsperiod

 • HT-21/VT-22

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Utveckla din förmåga att framställa och kommunicera med bilder.
 • Använda olika tekniker/metoder, besluta vilken teknik/metod som lämpar sig bäst för ett visst syfte.
 • Du ska få kunskap om 3D-teknik.
 • Berätta om dina och andras bilder.
 • Använda olika tekniker.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom samtal tillsammans med kamrat  och vuxen och genom individuella och gemensamma arbeten.

     Formativ

 • Du får återkoppling på dina individuella arbeten och grupparbeten.

     Summativ

 • Den färdiga produkten.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Grupparbeten.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel

Uppgifter

 • 3D-ansikte

 • 3D-ansikte!

 • Påfågel!

 • Snödroppar!

 • Pyssel

 • Pyssel!

 • Pyssel!

 • Paper hen!

 • Vårblomma!

 • Tulpankorg!

 • Bilduppgift vecka .49

 • Bilduppgift v.47

 • Kolteckning!

 • Bilduppgift v.34

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: