Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-10-31 12:23 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika livsfrågor. Moraliska frågor som dyker upp i vardagen tex vad är ett bra liv och att göra gott.

Innehåll

Syftet

Syftet med arbetet är att samtala och reflektera över livsfrågor. Vad betyder det tex att göra gott? Finns det olika sätt att se på det? Vardagliga moraliska frågor. Etiska begrepp och hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen.

Syftet är att sätta igång tankar, reflektioner och samtal kring det.

Målet med undervisningen

- reflektera över din och andras identitet

- diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer

- fundera över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera det.

- vad det kan betyda att göra bra saker för andra

- använda begrepp som vi har talat om.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med att skriva, läsa ,titta på film ,samtala och resonera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: