Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 1-3

Skapad 2018-10-31 12:31 i Ekenäs skolan Stenungsund
Musik vårterminen 2016, årskurs 2 Syfte och mål utifrån Lgr11
Grundskola 1 Musik

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i musik skall ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

Delta i övningar som sång, rörelse, dans och rytmövningar.

Sjunga själv och tillsammans med andra.

Härma några enkla rytmer på ett rytminstrument eller med handklapp.

Känna till någon kompositör och dennes musik.

Förstå att man kan uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik.

Sjunga kanon tillsammans med klassen.

Lära dig några orkesterinstrument.

 • Lgr 11: centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

Sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.

Sjunga sånger som passar till årstid, tema och traditioner.

Träna på att sjunga kanon.

Leka lekar med rytm- och musikanknytning.

Träna rytmik, med rytminstrument och rörelselekar.

Träna att spela en melodi på cittra.

Lyssna på klassisk musik och lära dig mer om någon kompositör.

Lära oss om några orkesterinstrument.

Delta i Kulturskolans program "Kulturstorm"

 

Bedömning

Vi gör fortlöpande observationer under terminen för att se vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: