Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht åk4

Skapad 2018-10-31 12:33 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få utveckla dina förmågor i att läsa, skriva, lyssna och tala. Till vår hjälp har vi, bland annat, läroboken Simsalabim och Läsfixarna i "En läsande klass".

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och leva i ett samhälle.

Undervisningen i ämnet svenska syftar till att du ska utveckla dina kunskaper i och om svenska språket och löpande utveckla dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna.

Centralt innehåll

Läsa:

 • Högläsning med gemensam genomgång av lässtrategierna
 • Tystläsning, individuella övningar av lässtrategierna

Skriva:

 • Stavningsregler och skiljetecken
 • Skrivprocessen
 • Berättande texter: berättelser och sagor 

Tala:

 • Presentera din berättelse
 • Ge respons

Lyssna:

 • Lyssna till högläsning
 • Lyssna på kamraternas presentationer
 • Ta emot respons

 

 

Hur ska vi arbeta? 

Under höstterminen i åk 4 kommer du att träna din läsförståelse med hjälp av Läsfixarna vid både hög- och tystläsning.
Du kommer att få skriva olika sorters texter med hjälp av skrivprocessen och därmed träna på att skriva utkast, bearbeta din text, ge och ta respons samt skriva rent och presentera din text på olika sätt. Du får läsa och lyssna på berättelser och klassiska sagor från några betydelsefulla barnboksförfattare.

Bedömning (Kunskapskrav)

Bedömningen sker löpande under terminen då du får respons på det du gör. Du utvärderar dina kunskaper med hjälp av matriserna för temats lärandemål där läraren kommenterar och samtalar med dig om hon/han har en annan uppfattning om din kunskapsupphämtning än vad du själv uppskattat.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lärandematris Svenska - Skriva berättelser

---------------------->
Jag känner mig ganska säker...
---------------------->
Jag känner mig säker...
---------------------->
Jag känner mig mycket säker...
Jag skriver en berättelse
med inledning och avslutning och en röd tråd så man förstår innehållet
med inledning och avslutning, oftast rätt meningsbyggnad, och röd tråd så man tydligt förstår innehållet
med inledning och avslutning, korrekt meningsbyggnad, sambandsord och en röd tråd så man tydligt förstår innehållet
Jag skriver en berättelse
med lite varierat språk, hela meningar och skiljetecken
med varierat språk, hela meningar, skiljetecken och styckeindelningar
med rikt varierat språk, fullständiga meningar, skiljetecken och styckeindelningar
Jag skriver en berättelse
delvis utifrån uppgiften
utifrån uppgiften
helt efter uppgiften
Jag skriver en berättelse
med några gestaltande beskrivningar
med flera gestaltande beskrivningar
med många gestaltande beskrivningar
Ge omdömen & bearbeta text
Jag ger enkel respons på en kamrats texter med "två stjärnor och en önskan". Jag bearbetar mina texter så att de blir bättre när jag själv fått respons.
Jag ger respons på kamraters texter med flera "stjärnor" och "önskningar". Jag bearbetar mina texter så att de blir bättre när jag själv fått respons.
Jag ger respons på kamraters texter med flera stjärnor och önskningar samt ger förslag på förbättringar. Jag bearbetar mina texter så att de blir bättre när jag själv fått respons.

Sv
Lärandematris Svenska - Läsförståelse

------------------------------>
Jag känner mig ganska säker.....
------------------------------>
Jag känner mig säker.....
------------------------------>
Jag känner mig mycket säker.....
Läsflyt
Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med ganska bra flyt. Jag får läsa om ord och meningar ibland.
Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med bra flyt. Jag kan läsa nya texter utan att läsa om ord och meningar.
Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket bra flyt. Jag kan läsa med inlevelse.
Läsförståelse
Jag kan sammanfatta texter genom att kort beskriva vad som hände "först", "sedan" och "sist" och berätta vad som var viktigt i texten.
Jag kan sammanfatta texter genom att beskriva, med några händelser och detaljer, vad som hände "först", "sedan" och "sist" och berätta vad som var viktigt i texten och varför.
Jag kan sammanfatta texter genom att beskriva, med flera händelser och detaljer, vad som hände "först", "sedan" och "sist" och välutvecklat berätta vad som var viktigt i texten och varför.
Budskap och upplevelse
Jag kan läsa på, mellan och bortom raderna så att jag förstår innehållet och kan förklara och resonera, med något exempel, kring tydliga budskap som finns i texten. Jag kan berätta om vad jag tycker om en text.
Jag kan läsa på, mellan och bortom raderna så att jag förstår innehållet väl och kan förklara och resonera, med några exempel, kring de tydliga budskap som finns i texten. Jag kan berätta om vad jag tycker om en text och varför.
Jag kan läsa på, mellan och bortom raderna så att jag förstår innehållet väl och kan förklara och resonera, med flera exempel, kring de tydliga budskap som finns i texten. Jag kan berätta om vad jag tycker om en text och ge flera exempel på varför jag tycker så.

Sv
Lärandematris Svenska - Tala

---------------------->
Jag känner mig ganska säker..
---------------------->
Jag känner mig säker...
---------------------->
Jag känner mig mycket säker...
Jag berättar..
..om mitt ämne med hjälp av tankekarta/ stödord och så sammanhängande att de som lyssnar förstår (en sak i taget).
..om mitt ämne med lite hjälp av tankekarta/ stödord, med fakta och egna tankar och med en inledning, avslutning och en struktur så att de som lyssnar förstår.
..om mitt ämne med lite hjälp av tankekarta/stödord, med fakta och egna tankar och med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur så att det är enkelt för de som lyssnar att förstå allt.
Jag talar..
..rätt så starkt, tydligt och långsamt nästan hela redovisningen.
..starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen.
..starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Blick och kroppsspråk
Jag tittar på klassen/gruppen som jag talar till och har kontroll över mina kroppsdelar.
Jag flyttar blicken mellan personer, se avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga något som jag berättar om.
Jag låter blicken vandra i hela rummet, ser avslappnad ut, rör mig ledigt och använder ofta mitt kroppsspråk för att förtydliga det jag berättar om.

Sv
Lärandematris Svenska - Lyssna

------------------------------->
Jag känner mig ganska säker..
------------------------------->
Jag känner mig säker..
------------------------------->
Jag känner mig mycket säker..
Samtala
Jag kan föra ett samtal om bekanta ämnen eller efter att ha lyssnat på en redovisning eller genomgång genom att ställa enkla frågor och framföra någon egen åsikt på innehållet.
Jag kan föra ett samtal om bekanta ämnen eller efter att ha lyssnat på en redovisning eller genomgång genom att ställa frågor och framföra några egna åsikter på innehållet.
Jag kan föra ett samtal om bekanta ämnen eller efter att ha lyssnat på en redovisning eller genomgång genom att ställa reflekterande frågor och framföra egna, genomtänkta, åsikter om innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: