👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-2, vecka 45-51 2019

Skapad 2018-10-31 12:47 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 – 3 Musik
Undervisningen i ämnet musik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna på musik. Denna planering syftar till att på en grundläggande nivå ge eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor att sjunga i olika former och genrer samt samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Sjunga tillsammans i olika former: unison sång, kanonsång och växelsång
 • Spela med rytminstrument (ensemblespel)
 • Gestalta sånger med rörelser
 • Utforska rytmer, klanger och dynamik med hjälp av rösten
 • Sjunga några vanliga svenska sånger och psalmer kopplade till den svenska jultraditionen

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi sjunger, spelar och gör rörelser till musiken tillsammans i stor grupp
 • De som vill kan delta i skolan jul- och luciakonsert

 

Dessa mål ska jag kunna i slutet av arbetsområdet. 

 • Kunna delta i gemensam rörelse och sång samt gemensamt spel av rytminstrument

 

Jag kan visa mina kunskaper genom att .... 

 • aktivt delta i de moment som vi gör i musikundervisningen

 

Centrala ord och begrepp 

unison, kanon, växelsång, psalm, visa, puls, takt, rytm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 2-3, vecka 45-51 2018

Musicerande och musikskapande och musikens verktyg
Deltar i unision sång, kanonsång och växelsång
Använder rösten som instrument för att uttrycka rytmer, dynamik och tonhöjd.
Musikens sammanhang och funktioner
Sjunger psalmer och visor tillsammans med andra.
Deltar i samtal om vad som karaktäriserar psalmer och visor.