Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2018-10-31 12:53 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Händer det att du tycker något är extra viktigt för dig och vill övertyga andra att tycka som du? Då behöver du kunna argumentera och det kommer du att få träna på under detta arbetsområde. Vi läser olika debattartiklar och avslutar området med att du skriver en egen debattartikel. Arbetsområdet sträcker sig från v. 47-50.

Innehåll

 

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Jag kommer att ha genomgångar om vad en debattartikel är och hur du skriver en debattartikel.

Ni kommer att lära er mer om:

-argument och motargument.

- hur man skriver formellt

- vilka bindeord som passar i en debattartikel

- hur du källhänvisar

- vad passiv form är

Samtidigt tränar vi på att läsa och diskutera olika debattartiklar.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

* Hur väl du anpassat ditt innehåll och språk i debattartikel till att den är tänkt att publiceras.

* Hur tydligt du formulerar innehållet i din text samt hur lockande till läsning den är. Det visar du genom att lämna in en väl bearbetad debattartikel där din åsikt framgår och du argumenterar för din åsikt.

* Hur väl du kan ge och ta emot respons. Det visar du genom att ge konstruktiva råd till din kamrats text, samt bearbeta dina egna texter flera gånger innan du lämnar in den.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Din debattartikel

Din respons

Utvärdering

Efter området utvärderar vi här på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

SvA
Matris Sv A åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel. Elevens åsikt framgår i huvudsak och eleven argumenterar på ett enkelt sätt för sin åsikt. Elevens argument är enkla och till viss del utvecklade. Eleven presenterar fakta och gör ett försök till källhänvisning. Det som presenteras samt försöket till källhänvisning är infogat på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Texten fungerar relativt väl som en debattartikel. Elevens åsikt framgår relativt väl och eleven argumenterar på ett utvecklat sätt för sin åsikt. Elevens argument och motargument fördjupar och/eller utvidgar diskussionen. Eleven presenterar relevant fakta och anger källan på ett relativt fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är relativt väl infogat i texten.
Texten fungerar väl som en debattartikel. Elevens åsikt framgår tydligt och eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt för sin åsikt. Elevens argument är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument. Eleven presenterar relevant fakta från olika källor och anger källorna på ett väl fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är väl infogat i texten.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckindelning, styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckindelning, konsekvent genomförd styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Kamratrespons
Eleven kan ge enkla omdömden om debattartikelns innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om debattartikelns innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömden om debattartikelns innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning av text
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: