Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi

Skapad 2018-10-31 12:56 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 Geografi
De europeiska ländernas geografi. En jämförelse mellan de olika ländernas förutsättningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Det övergripande syftet är att arbeta med att få fram information från olika källor och sammanställa den och samtidig lära sig om de europeiska länderna och de likheter och skillnader som finns mellan länderna med tanke på natur- och kulturlandskap.

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att kunna dra slutsatser om det förutsättningar som för det första finns i det land du arbetar med och i andra hand kunna jämföra och se skillnader gällande förutsättningarna för olika europeiska "regioner". 

Att du har grundläggande kunskaper om var Europas länder är placerade, några bergskedjor, sjöar och har samt även några huvudstäder.

Undervisning och arbetsformer

Du arbetar enskilt till en början när du skriver om ditt land.

När du är klar med ditt land ska du tillsammans med andra sammanställa och se likheter och skillnader för länder som ligger i norra, södra, västra och östra Europa.

I ett dokument som delas med Magnus ska man redovisa följande:

 1. Landets utseende (geografi) 
 2. Språket, språken
 3. Huvudstaden och något om den
 4. Andra städer i landet
 5. Andelen befolkning som bor i städer och befolkningstätheten i landet.
 6. Värt att se som turist
 7. Energi - varifrån får man sin elström
 8. Inkomster för landet
 9. Jordbruk - förutsättningar för det
 10. Frivillig rubrik
 11. Du ska också producera termohydrogram för 1-2 platser i landet, ett cirkeldiagram som visar markanvändning, samt ett stapeldiagram som visar befolkningstäthet, andelen befolkning i städer, energiförbrukning, koldioxidutsläpp, BNP per capita och annan statistik som gör det lättare att "visuellt" jämföra länder.

 

Informationen får vi från ne.se, globalis.se landguiden.se samt från kartbok. Du kan också gå in på sli.se och se filmer om ditt land. Vi har också läroböcker om Europas länder. I sista hand använder man wikipedia och googlar.

Öva på att sätta ut städer, hav, sjöar etc. med exempelvis seterra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: