Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-10-31 13:15 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Varifrån kommer svenska språket, vad har påverkat det, förändras det fortfarande? Dessa och fler frågor kommer du att undersöka under kommande period. Förhoppningsvis kommer du också hitta en del svar.

Innehåll

Du ska - enskilt eller i grupp - ta reda på på vilket sätt de nordiska språken har utvecklats genom årtusendena. Varje grupp kommer att få en tidsperiod eller fenomen/företeelse att fokusera särskilt på.

Du ska också öva på att skapa en PPt i enlighet med de råd som ges i Youtubefilmen "How to avoid Death by PowerPoint"

Syfte: alla elever ska få en översiktlig kunskap om språkförändringar i norden, under de senaste 3000 åren och dessutom skaffa sig fördjupade kunskaper om ett enskilt område.

Examination: Redovisning inför klassen, med hjälp av en PPt som lämnas in i Unikum.

Tidsramar: 2 lektioner i veckan under 3 veckor ger redovisningsdatum den 12-13 dec..

Uppgifter

  • Språkhistoria

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sve  -
  • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
    Sve  -

Matriser

Sve
Språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Muntlig framställning
  • Sve  -
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga presentationen.
Eleven kan med säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Eleven kan också med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga presentationen.
Ny aspekt
Nordisk språkhistoria
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: