👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9 Vide

Skapad 2018-10-31 13:21 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 9 Geografi
Hej och varmt välkommen till geografi åk 9! Geografi åk 9 kommer ni att få arbeta med klimatet och kartkunskap.

Innehåll

Hej! 

Varmt välkommen ska du vara till geografi årskurs nio! Ämnesområdet är uppdelat i två stycken moment som vi arbetar med parallellt, den ena delen är kartkunskap och den andra handlar om klimatet och hållbarutveckling med fokus på de globala målen - Agenda 2030. 

Grovplanering för ämnesområdet kan ni följa via denna länk. 

Parallell 1

Kartkunskap: Varje vecka den första SO-lektionen kommer ni att ha läxförhör i kartkunskap genom spelet Seterra. Seterra går att spela genom webbläsare samt ladda ner till mobila enheter där du laddar ner appar. 

V. 15

Världen: världsdelar: https://online.seterra.com/sv/vgp/3004
Världen: fysisk karta: https://online.seterra.com/sv/vgp/3459
Världen: stora länder: https://online.seterra.com/sv/vgp/3069

V. 16
Världen: Öknar: https://online.seterra.com/sv/vgp/3245
Världen: Öar: https://online.seterra.com/sv/vgp/3046
Världens 25 största städer: https://online.seterra.com/sv/vgp/3127

V. 17
‘Världen: omstridda territorier’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3247
‘Världen: kontinentalplattor: https://online.seterra.com/sv/vgp/3161
‘Världen: De 30 största länderna efter befolkning: https://online.seterra.com/sv/vgp/3154

V. 18

‘Världen: hav och sjöar’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3072
'Världen: floder’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3133‘Världen: bergskedjor’: https://online.seterra.com/sv/vgp/3131

__________________________________________________________________

Parallell 2
Utgångsläge Globala målen: Agenda 2030 

Arbetsområden: klimathot, klimatförändringar, konsumtion, hållbar utveckling. 

Powerpoint som används i undervisningen del 1

Powerpoint som används i undervisningen del 2

Undersöka: Hur jobbar vi med hållbarhet i skolrestaurangen? Vi kommer att göra ett studiebesök på restaurangen för att få se hur det fungerar i köket, vi passar även på att ställa några frågor: 

1.Hur planerar ni inför skollunchen?
2.Hur påverkar sommarens varma väder vad vi äter i skolrestaurangen?
3.Vad bör vi äta för att bidra med hållbar utveckling?
4.Finns det näringsrik mat som är snäll mot miljön?
5.Vad är viktigt att tänka på ifall man äter vegetarisk eller vegansk kost?
6.Varför äter vi mer begränsat kött i matsalen?
7.Äter vi ekologisk mat i matsalen - varför?

Matpersonalen kommer därefter att ställa en fråga till varje klass om hur man kan minska på matsvinnet i skolrestaurangen, detta förslag kan komma att prövas i restaurangen under en veckas tid med utvärdering. 

Eleverna kommer att skriva ett prov som handlar om orsak, verkan och konsekvens av klimatförändringar.  

......................................................................................................................

Arbete där ni ska undersöka ett land och vilken naturkatastrof det har drabbats av hittar ni via länk: ARBETE OM NATURKATASTROFER

 

Källor som används till hela momentet geografi åk 9 är följande (Uppdateras) 

Kartuppgift:
www.seterra.com

Globala målen - Agenda 2030
Regering: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

FN: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/

http://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2018/05/UNDP-affischserie-Globala-ma%CC%8Alen.pdf

Ekologiska fotavtryck

https://www.wwf.se/source.php/1476873/Ekologiska_fotavtryck_LR.pdf

 

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.