👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2018-10-31 13:46 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skräddarsydd lpp.
Grundskola 7 Matematik
Bråk och procent åk 7 vt-18

Innehåll

 INLEDNING

I din vardag möts du ständigt av olika typer av tal, som du behöver förstå, tolka och kunna använda. Din kunskap om tal använder du dig ständigt av så fort du till exempel handlar något, pratar om en sträcka, väger eller mäter något eller gör en beräkning av något slag.

En annan viktig anledning till att du behöver vara säker på vad olika typer av tal betyder är att du fullt ut ska förstå den information som presenteras i olika medier som TV, tidningar och internet. Grundskolans matematik ska också förbereda dig för kommande studier i matematik.

 

 METOD OCH INNEHÅLL

Området "bråk och procent" är nära knutet till decimaltal som vi tränade på under förra terminens område "taluppfattning". Vi kommer använda oss av tallinjen när vi placerar ut bråk och där jämför vi också bråk med varandra. Samma sak gör vi med procent. Förutom tallinjen kommer vi ha stort fokus på att visualisera i bild som stöd i resonemang och kommunikation. Att arbeta med figur eller bild är en metod som förenklar problemlösning. Områdets fokus är att kunna översätta/växla mellan decimaltal, bråk och procent av samma värde.

Kopplingar till läroplanens (grundskolans) syfte och centrala innehåll; se längst ner på sidan.

 

 STRUKTUR

En arbetsvecka innehåller:

-genomgång

-arbetsblad: träna ett visst moment (parvis eller enskilt, vi hjälper alltid varandra)

-vektor: arbeta med rutinuppgifter på individanpassad nivå. 

 

v.2  Bråk 

□ Tisdag: Arbetsblad (Delar av det hela)
Onsdag/torsdag: Genomgång och Vektor kap 3.1
 

v.3 Bråk och tallinjen

□ Måndag: Genomgång + gemensam övning
□ Tisdag: Arbetsblad 
□ Onsdagar/torsdagar: Vektor kap 3.1
 

v.4 Förkorta och förlänga bråk

□ Måndag: Genomgång + gemensam övning
□ Tisdag: Arbetsblad 
□ Onsdagar/torsdagar: Vektor 3.2
 

v.5 Addition och subtraktion med bråk

□ Måndag: Genomgång + gemensam övning
□ Tisdag: Arbetsblad 
□ Onsdagar/torsdagar: Vektor kap 3.3
 

v.6 Andel av hela

□ Måndag: Genomgång + gemensam övning
□ Tisdag: Arbetsblad 
□ Onsdagar/torsdagar: Vektor kap 3.4
----------------------------------

v.8 Procent

□ Måndag: Genomgång + gemensam övning
□ Tisdag: Arbetsblad 
□ Onsdagar/torsdagar: Vektor kap  3.5
 
v.9 Räkna med procent
□ Måndag: Genomgång + gemensam övning
□ Tisdag: Arbetsblad 
□ Onsdagar/torsdagar: Vektor 3.6
 
v.10 Repetition och prov
□ Måndag: Genomgång + repetition
□ Tisdag: Genomgång + repetition
□ Onsdag: prov
 
 
Utvärdering och bedömning

För elevskattning och utvärdering se respektive elevs lärlogg samt OneNote.

För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9