Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Media v.46-51

Skapad 2018-10-31 15:14 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
Tema Media - Ni kommer att få dyka i olika sorters artiklar och ta ställning till dess innehåll. Ni kommer att få möjlighet att läsa olika artiklar, diskutera deras påverkan på oss, och även få prova på att skriva era egna!

Innehåll

Under de här veckorna kommer ni att arbeta med temat media. Ni kommer att få läsa olika artiklar, och diskutera innehållet i grupp. NI kommer också att få fundera över de sociala mediernas framtid. Ni kommer även att få chansen att skriva två stycken texter till "skoltidningen". En argumenterande text och en intervju. Vi kommer även att arbeta med grammatik.

 

Överskådlig planering: 

v46. 

 

1. Introduction - Read ”The Media is all around us” - exercises - http://webbovningar.nok.se/session/c45e69c546ead92e2708d73fffb3e644/p9771  (if link doesn't work - google "webbövningar wings 8 red")

 

 Discussion in small groups ”Discussion 2 - The Media” (p.19).

 

 

 

2.  - Read ”The outside chance” answer questions - 10 (p.12) 

     - Read the power of advertising - discussion 3 p.20 in groups 

 

Group discussion - Social Media - for better or worse? 

 

https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media?referrer=playlist-the_power_of_social_media#t-236271 

 

 

 

 

v.47 & 48 & 49 School Article -  Write an article for the school paper - Argumentative text - Social Media - For better or worse? 

 

Lesson 1 

 1. Read article "Dare to Share" in Recens Paper
 2. Disposition for an argumentative text 
 3. youtube clip argumentative text - https://www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI&t=4s
 4. start planning - Mind map etc

 

Lesson 2

 1. argumentative text - repetition & thesis explanatory
 2. Youtube clip - https://www.youtube.com/watch?v=h2I6N5tsKhc&t=151s
 3. start writing 

 

 

Lesson 3

3. Write the article 

 

 

Lesson 4

 Write / Edit the article - Repetition paragraphs - "2 for 1 against"

 

 

 v. 50 - Interview a friend or someone who works or goes to this school and write a text about them.

 

- hand in prepared questions, noted answers, and the full article. 

 

 

v. 51 - Grammar p. 28 - 40 

 

 

Uppgifter

 • Grammar exercises

 • Grammar exercises

 • Grammar exercises

 • Argumenterande Text - "Social Media - For better or worse?"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Tema Media v.46-51

E
C
A
Förstå Skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Välja & använda material
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan välja utdrag ur texten "Dare to share" med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja utdrag ur texten "Dare to share" samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja utdrag ur texten "Dare to share" samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningen kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningen kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningen kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Diskutera och jämföra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar översiktligt ämnet och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt ämnet och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar ämnet utförligt och nyanserat och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: