Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 ht period 2

Skapad 2018-10-31 15:19 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetsområdet kommer vi att arbeta med att skriva faktatexter i NO samt även i SO. Vi kommer även att arbeta med att läsa en gemensam bok och med tillhörande frågor.

Innehåll

 

 

 Arbetsområden:  

Lässtrategier; gemensam läsning av Snögrottan.
Skiljetecken, stavningsregler, ordklasser
Skriva beskrivande texter (faktatext)
Skriva instruerande texter. 

 

 

Syfte/Varför ska vi arbeta med det här: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de för tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebära att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

 

 

Det här ska du lära dig: 

Lässtrategier, t.ex. förutspå vad som händer, sammanfatta, svara på frågor.  

Få kunskap om hur man skriver en beskrivande text, (faktatext).  

Få kunskap om hur man skriver en instruerande text. 

Stavningsregler och hur man använder skiljetecken. 

 

 

Uppgifter

 • Läxa: Snögrottan t 27/11

 • Läxa: Snögrottan t 11/12

 • Läxa: Snögrottan t 4/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska period 2 ht 18

Beskrivande text - faktatext

Börjar
Utvecklar
Innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Struktur
Har rubrik och påbörjar en logisk ordning på innehållet.
Har rubrik och delar in texten i stycken.
Språkliga drag - ämnesord/expertord
Använder ett fåtal ämnesord.
Använder flera ämnesord
Användning av skiljetecken.
Använder stor bokstav och punkt med viss säkerhet.
Använder stor bokstav och punkt med säkerhet.

Skrivande - Instruerande text

Börjar
Utvecklar
Innehåll
Innehållet är ganska tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Struktur
Försöker använda strukturen för en instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Rubrik
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en välformulerad rubrik.
Material
Nämner några material
Listar det material som behövs.
Arbetsordning
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Verb i imperativ
Använder ett “du-tilltal” eller “man-tilltal”, t.ex. “Du ska hacka” eller “Man klipper pappret...”
Börjar de flesta meningarna med verb i imperativ.

Stavning

Börjar
Utvecklar
Stavar vanligt förekommande ord med viss säkerhet.
Stavar vanligt förekommande ord med stor säkerhet.

Läsning - Reflektioner efter Snögrottan

Börjar
Utvecklar
Svarar enkelt på frågor “på raderna” där svaret finns direkt i texten.
Svarar utvecklat på frågor “på raderna” där svaret finns direkt i texten.
Svarar enkelt på frågor “mellan raderna” där svaret finns i texten, men där information kan behöva läggas ihop.
Svarar utvecklat på frågor “mellan raderna” där svaret finns i texten, men där information kan behöva läggas ihop.
För enkla resonemang om det lästa.
För utvecklade resonemang om det lästa.
Skriver delvis med fullständiga meningar.
Skriver med fullständiga meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: