Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5a, kap 1

Skapad 2018-10-31 16:05 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
De fyra räknesätten I kapitlet tränar vi på huvudräkning och uppställningar i de fyra räknesätten. Ekvationer och olikheter lär vi oss känna igen och vi tränar vi på likhetstecknets betydelse samt olikhetstecknen större än och mindre än. Det är bra att känna till PAMUDIAS när vi tränar på prioriteringsregeln.

Innehåll

De fyra räknesätten

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och även ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter mer rationellt (på bästa sätt).

Du kommer att få visa dina kunskaper och förmågor genom arbetet du gör i matteboken, i diskussioner och på prov.

Målet med undervisning är att utveckla förmågan att: 

 • använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar
 • använda matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • använda sambanden mellan olika räknesätt
 • använda fungerande metoder både skriftligt och för huvudräkning 
 • bestämma värden av obekanta tal i enkla ekvationer
 • redovisa sin lösning och använda sig av matematikens uttrycksformer, t ex bild, text och matematiska formler.
 • använda prioriteringsregeln
 • bedöma rimligheten i svar
 • välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • huvudräkningsstrategier addition och subtraktion
 • additionens och multiplikationens kommutativitet
 • multiplikation- och divisionstabellen
 • dela upp tal i faktorer
 • begreppen som tillhör arbetsområdet
 • sambanden mellan räknesätten och hur de används för att kontrollera uträkningar
 • känna igen ekvationer och olikheter samt lösa ekvationer
 • repetera prioriteringsregeln
 • räkna uträkningar stegvis
 • lös problemlösningsuppgifter stegvis
 • multiplikation med tal som slutar på noll
 • uppställning; multiplikation och division

Hur?

 • gemensamma genomgångar
 • arbete i matteboken
 • par- och grupparbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5a, kap 1

Problemlösning

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en upg.. Ex. upg. 1
Förstår frågan i en textupg., väljer strategi och löser problemet. Ex. 104/4=26 15x26=390 upg. 9

Begrepp

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstår addera, subtrahera och produkt. Ex. Subtrahera talet 39 från produkten av... upg. 1
Förstå likhetstecknets betydelse. upg. 3

Metod

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utför beräkningar och använder prioriteringsregeln. upg. 1
Använder enkla prioriteringsregler. Ex. Beräknar multiplikation före addition. upg. 2
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter. Ex. x=32+17 upg. 3
Använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation. Ex. 70x60 upg. 4 och 5
Använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation. upg. 6
Använder fungerande matematiska metoder för att utföra beräkningar med division. upg. 7
Räknar addition och subtraktion med tal i bråkform. Ex. ...hon paddlade en tredjedel av sträckan... upg. 9

Kommunikation

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Redovisar sin lösning skriftligt. Ex. 6x64 upg. 6
Redovisar sin lösning. upg. 8
Redovisar sin lösning och använder bild, text och matematiska symboler. Ex. Illustrerad med hjälp av en tallinje. upg.9

Resonemang

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bedömer rimlighet. upg. 8
Motiverar sin lösning. Ex. Eleven visar tydligt alla led i beräkningsprocessen, 28/4=7, 3x7=21. upg. 9
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: