👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och pengars värde

Skapad 2018-10-31 16:57 i Valåsskolan Mölndals Stad
Vi lär oss om pengar, deras historia och varför de finns. Vi lär oss om hur våra nya mynt och sedlar ser ut.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Varför har vi pengar? På vilka olika sätt kan man betala? Hur ser de nya pengarna ut? Hur tjänar man pengar? Vad ska pengarna räcka till?

Innehåll

 

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om pengar. Vi ska träna förmågorna:

 • analysera
 • reflektera
 • berätta
 • uppskatta

 

Konkretiserade mål:

 • känna till varför vi har pengar
 • kunna berätta om våra nya sedlar
 • kunna berätta om några utgifter som en familj har varje månad
 • kunna redogöra för olika sätt att betala på
 • kunna uppskatta olika varor/tjänsters ungefärliga pris

 

Du ska också få lära dig några viktiga ord när vi pratar om pengar:

sedlar

mynt

kontokort

swish

valuta

lån

inkomster

utgifter

lön

skatt

inflation

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • se på pengarnas historia och hur man betalade förr i tiden
 • diskutera vad man behöver pengar till
 • titta på material om våra nya sedlar och lära oss mer om personerna på sedlarna
 • se olika filmer om pengar och diskutera innehållet
 • uppskatta priset på vardagliga varor och jämföra med vad olika varor kostar i reklamblad
 • prata om vad olika tjänster kan kosta
 • känna till olika betalningssätt
 • räkna matematiska uppgifter med pengar

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • redovisa och berätta om olika utgifter som en familj har
 • redogöra för olika betalningssätt
 • redovisa om en av de nya sedlarna
 • redovisa om och uppskatta olika varor/tjänsters ungefärliga pris

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3