Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 1

Skapad 2018-10-31 17:36 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 1 Musik Svenska Religionskunskap
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom kristendom.

Innehåll

Undervisning

Vi diskuterar vad religion är.

Vi lär oss symboler och begrepp inom kristendomen.

Kristen, kristendom, kors, tradition, kyrka, bön, präst, psalm, gudstjänst, bibel.

Vi besöker församlingshemmet i Stora Höga.

Vi gör en tankekarta och skriver faktatext.

Vi ser film.

Vi arbetar med berättelser från bibeln.

Vi lär oss psalmer.

 

Bedömning

Eleven kan berätta om/beskriva följande begrepp:

Kristendom (en religion)

Kristen (person som tror på Gud och Jesus)

Tradition (t.ex. jul och påsk)

Kyrka (en byggnad dit man går t.ex. för att vara med på en gudstjänst, dop, begravning eller bröllop)

Bön (man pratar med Gud och då knäpper man ofta händerna)

Präst (en person som arbetar i kyrkan och som t.ex. håller gudstjänst)

Psalm (religiös sång)

Bibel (kristendomens heliga bok där man kan läsa om Gud och Jesus)

Gudstjänst (man går till kyrkan och lyssnar på prästen som pratar om Gud och Jesus, man kan sjunga psalmer och be böner m.m.)

Kors (en kristen symbol som betyder förlåtelse).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: