Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, årskurs 6

Skapad 2018-11-01 07:42 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Vi arbetar med Mattedirekt Matteborgen 6A kap 3-5.
Grundskola 6 Matematik
Vad menas med obekanta tal och hur skriver jag algebraiska uttryck? Bland annat det, kommer du få lära dig i det här kapitlet.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y.
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck..
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.

 

Undervisning

 • gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass
 • problemlösningsstrategier
 • praktiska övningar
 • enskilt arbete och arbete i par i Matteborgen och med annat material

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån: 

 • din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner.
 • dina val av lämpliga metoder.
 • dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar.
 • lösa problem.
 • dina visade kunskaper på diagnoser och prov.

 

Matriser

Ma
Algebra, åk 6

E
C
A
Förstå algebraiska uttryck
Förstå algebraiska uttryck
Har grundläggande kunskaper om algebraiska uttryck. Kan välja rätt alternativ då några olika enkla algebraiska uttryck presenteras
Har goda kunskaper om algebraiska uttryck. Kan med säkerhet välja rätt alternativ, samt motivera valet, då några olika algebraiska uttryck presenteras. Kan även motivera varför andra alternativ inte stämmer.
Har mycket goda kunskaper om algebraiska uttryck. Kan med stor säkerhet välja rätt alternativ, samt motivera valet, då svårare algebraiska uttryck presenteras. Kan även motivera varför andra alternativ inte stämmer.
Skriva algebraiska uttryck
Kunna skriva algebraiska uttryck
Har grundläggande kunskaper om att skriva algebraiska uttryck. Kan skriva enkla algebraiska uttryck
Har goda kunskaper om att skriva algebraiska uttryck. Kan skriva algebraiska uttryck utan svårigheter
Har mycket goda kunskaper om att skriva algebraiska uttryck. Kan med säkerhet skriva svårare algebraiska uttryck
Geometriska mönster
Kunna räkna ut t ex hur många stickor det ska vara i en given figur i ett geometriskt mönster.
Grundläggande kunskaper om geometriska mönster. Kunna räkna ut t ex hur många stickor det ska vara i en given figur i ett geometriskt mönster genom att rita den givna figuren och räkna stickorna
Goda kunskaper om geometriska mönster. Kunna räkna ut t ex hur många stickor det ska vara i en given figur i ett geometriskt mönster genom att färdigställa/rita en tabell
Mycket goda kunskaper om geometriska mönster. Kunna räkna ut t ex hur många stickor det ska vara i en given figur i ett geometriskt mönster genom att skriva uttrycket för det geometriska mönstret och sedan använda det på en given figur
Ekvationer (likheter)
Kunna lösa ekvationer (likheter)
Grundläggande kunskaper om ekvationer. Kan med viss säkerhet lösa enklare ekvationer.
Goda kunskaper om ekvationer. Kan med säkerhet lösa ekvationer.
Goda kunskaper om ekvationer. Kan med stor säkerhet lösa även svårare ekvationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: