Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solskiftets planering- normer och värden

Skapad 2018-11-01 07:57 i Solskiftets förskola Förskolor
Förskola
Välkommen till solskiftets förskola. Vi är en nystartad förskola som öppnade September HT 2018. Eftersom vi är en nyöppnad förskola startar vi att arbeta med Normer och värden och grundverksamhet.

Innehåll

Normer och värden 

Nuläges:

Vår värdegrund vilar på läroplanen och övriga styrdokument som styr verksamheten. Eftersom vi har startat upp en ny verksamhet är värdegrunden otroligt viktigt för att skapa en trygg och harmonisk miljö för både barn och föräldrar. På vår förskola utgår vi ifrån en gemensam kunskaps- och människosyn där vi alla är lika mycket värda och kunskapen att kunna samspela och integrera sig tillsammans.

Nu arbetar vi med grundverksamhet.  

Vad innebär grundverksamhet och vad är syftet?

Syftet med grundverksamhet är att vi vill skapa dels en trygghet i gruppen men också en tillit till vår miljö och personal. Grundverksamheten bildar ramarna för hela förskolans arbete och har stor betydelse för både barn, pedagoger och vårdnadshavare.  Det skapar trygghet och en bra struktur och miljö för inlärning. 

 

Vårt mål med Normer och värden:

·          ”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

 

·         ”öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,” (Lpfö98/2016 s.8)

 

Hur ska vi arbeta för att uppnå våra mål?

Detta ska vi uppnå genom att 

-       Att vi ska arbeta efter ett demokratiskt arbetssätt där vi vuxna är engagerade i verksamheten. 

-    Att vi utgår ifrån ett professionellt förhållningssätt där vi är goda förebilder för barnen.

-       Att skapa en trygg miljö där barnen kan uttrycka sina tankar och känslor. 

-       Att varje barn respekteras oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och åsikter. 

-       Att varje barn bemöts utifrån den individ man är.  

 

-       Att barnen lär sig att visa respekt för att vi alla är olika och att visa hänsyn till andra människor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: