Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Bullerbyn

Skapad 2018-11-01 10:04 i Bullerbyn Hedemora
Förskola
Bullerbyns pedagogiska planering om hur vi planerar, genomför och utvärderar föräldraaktiv inskolning. Nya barn skolas in i gruppen och nya grupper skapas på förskolan. En viktig process under året blir därför att skapa en bra inskolning och arbeta för en trygg grupp.

Innehåll

 

Bullerbyns förskola har fått 16 nya barn under augusti - oktober 2018.

 

SYFTE

Att ge nya barn en bra start på förskolan, trygga barn ger trygga vårdnadshavare och trygga vårdnadshavare ger trygga barn. 
Skapa trygga grupper i de nya gruppkonstellationer som skapas då barn flyttar från en avdelning till en annan. 

 

MÅL

Att få barn och vårdnadshavare trygga  så de ska trivas på förskolan.

Att få barn och vårdnadshavare att känna att det är roligt att komma till förskolan.

Att få vårdnadshavare att känna trygghet och tillit att lämna sina barn på förskolan.

Att få barnen att känna trygghet i gruppen på sin förskola.

 

METOD-GENOMFÖRANDE

Innan inskolningen skickar vi ut information/inbjudan, om förskolan, i en folder, vad som gäller när barn är sjuka, vad de behöver för kläder för att kunna delta i alla aktiviteter mm.  

Vi tar gärna emot de nya på ett besök innan inskolningen startar, för att träffa barn, pedagoger och för att titta på lokalerna.

När inskolningen startat kommer vi överens med barn och vårdnadshavare när det börjar bli dags att lämna på förskolan.

Vi skapar trygghet genom att en pedagog sköter inskolningen, ett foto på barnet vid kläderna i hallen, bestämd plats vid matbordet på lunch.

Gruppstärkande aktiviteter, där barnen lär känna varandra.

Pedagoger som är närvarande och ser barnen.

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi:

Observation.

Reflektion.

Fotografier.

 


UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Daglig dialog med vårdnadshavare.

Efter ca. 1 månad genomför vi ett uppföljningssamtal där vi tillsammans med vårdnadshavare utvärderar inskolningen och checkar av nuläget för barn och vårdnadshavare.


 

 

Uppgifter

  • Frågor uppföljningssamtal

Kopplingar till läroplanen

  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: