Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik åk 5

Skapad 2018-11-01 11:08 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 5 Slöjd
Lapp på lapp. Tygbitar i olika former, färger och mönster bilder tillsammans nya mönster. Vad kan det bli? Du ska få börja med att skissa med inspiration av en bild som du sedan väljer tygbitar efter i lapplådan. Du ska få pröva att göra ett enkelt arbete i lappteknik, vill du sedan göra ett till får du använda valfri teknik. Du ska också arbeta efter en skriftlig instruktion som du får tilldelad här på Unikum.

Innehåll

Varför - Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att planera och genomföra ett arbete från ide till färdig produkt, välja lämpligt material och teknik, följa en skriftlig arbetsbeskrivning och värdera den egna arbetsinsatsen. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om former, färg, färgkombinationer, ljushet och mörkhet i färgkombinationer. Med hjälp av en bild får ni fundera tillsammans med andra vad olika färger och mönster signalerar, kan man se att det är ett speciellt kulturellt uttryck?

Vad - Uppgift

Nästa arbetsområde är lappteknik. Varför började man med lappteknik vad har man använt tekniken till? Det finns mängder av varianter, mönster och tekniker inom området. Vi kommer att gå igenom några av dem. Du får sedan göra en liten kudde/duk av lappteknik. Alla arbetar olika fort och för den som blir klar snabbt får utmana sig själv och fritt välja vad och hur du vill skapa av lappar i andra former.

Hur - Arbetssätt, undervisning

Första lektionen går vi igenom hur man kan få inspirration till färger genom att titta på en bild, i detta fall ett målat konstverk.

Vi genomför strukturen hör vi ihop där ni får beskriva för varandra vad ni kan se på bilden och hitta den ni ska arbeta tillsammans med. Ni tejpar ihop bilden och väljer tillsammans ut små bitar av lappar och tejpar upp dem i er skissbok.

Ni kommer sedan arbeta tillsammans med att sy ihop de olika lapparna till en kudde eller en duk. Ni får en muntlig genomgång hur man gör och en skriftlig instruktion.

Här hittar du en film som beskriver hur du gör en kudde med 9 kvadrater https://youtu.be/UWCiwItovlI 

Hur - Arbetssätt, undervisning - vid fritt skapande, som extra arbete

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi börja med en genomgång där läraren visar olika sätt att sammanfoga lappar i lappteknik. Hur man kan sätta upp lappar på flanell för att se mönster på olika sätt genom att vrida på lappar, färger, ljushet och mörkhet för att skapa ett estetiskt uttryck. Du kommer att få hämta inspiration från lärarens exempel och hitta egna i böcker eller på internet.

Du kommer att få välja en teknik/produkt i samråd med din lärare. Sedan följer du arbetsordningen nedan:

 1. Rita en tydlig skiss av din tänkta produkt, det är viktigt att man ser hur du har tänkt och att alla detaljer syns. Ta ett foto på skissen och lämna in på Unikum.
 2. Fyll i planeringen som ligger som en uppgift här på Unikum; förklara vad du ska göra, varför du vill göra det här arbetet och vad du tror du kommer lära dig. Vilka material behöver du? Vilka redskap ska du använda? etc. Välj lappar ur tyglådan för tygspill och färgsätt genom att sätta upp dem på flanell. Ta en foto och bifoga.
 3. Genomför ditt arbete. Läs noga i din arbetsbeskrivning och tänk efter själv innan du ber om hjälp. I slutet på varje lektion ska du dokumentera din slöjdprocess med ord och bild i Unikum.
 4. När du är klar med ditt arbete avslutar du med att skriva en värdering över ditt arbete i Unikum. Lägg även in ett foto på ditt färdiga arbete.
 5. Vi kommer att avsluta arbetsområdet “Lappteknik” med en utställning där du får möjlighet att berätta om hur du har kombinerat dina färger i din lappteknik.Vi jämför då olika uttryck.

Begrepp

lappar, mallar, handsömnad, maskinsömnad, 

sömsmån, 

stryka, strykjärn, slätt, stryka isär

quilt, vadd, stoppning

rullskniv, skärmatta

vävda bomullstyger, tryckta mönster, vävda mönster

 

Vi kommer att använda bomullstyg och kommer under arbetets gång lära oss hur man man tar fram tyger av bomull.

Lär dig mer om tyger i Evas funkarprgram TYG

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • klarar av att följa instruktioner både skriftligt och muntligt
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
 • hur du använder dig av dina tidigare kunskaper
 • hur du samarbetar med din lärgrupp
 • motiverar dina val och dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

Se även bedömningsmatrisen nedan.

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i Unikum. Du kommer få en skriftlig bedömning av ditt arbete här i Unikum.

Uppgifter

 • LAPPTEKNIK: Skiss och planering

 • LAPPTEKNIK: Arbetsprocessen

 • LAPPTEKNIK: Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Allmän bedömningsmatris i slöjd åk 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
Du har svårt att ta till dig information på genomgångar och behöver öva mycket på att fokusera på arbetet i slöjden.
Du lyssnar på lärarens genomgångar och övriga instruktioner.
Du lyssnar noga på genomgångar och använder dig också av övriga instruktioner. Du tar ansvar för att du fått all information du behöver.
Du lyssnar noga på genomgångar och använder dig också av övriga instruktioner. Du kan självständigt söka upp egen information som utvecklar dig
Planering
Du har knappt gjort någon planering alls och behöver träna mer på det.
Du har funderat igenom hur du ska göra innan du sätter igång och ger enkla förklaringar till dina val i din planering. Du har gjort en enkel skiss.
Du tänker noga igenom hur du ska gå tillväga och vad du behöver för material och verktyg. Du fyller i din planering och förklarar dina val. Du har gjort en skiss/ritning på slöjdarbetet.
Du tänker noga igenom hur du ska gå tillväga och vad du behöver för material och verktyg. Du skriver utförligt i din planering om de val du har gjort . Din skiss/ritning är tydlig och välgjord.
Idéer
Du har svårt för att få idéer till ett nytt arbete och komma igång.
Du kan med viss hjälp hitta idéer till ett nytt arbete och komma igång att jobba.
Du kan hitta idéer till ett nytt arbete och komma igång att jobba.
Du kan hitta idéer till ett nytt arbete från material du själv letar upp. Du kommer snabb igång att jobba.
Hantverk
Du behöver öva mer för att behärska de grundläggande redskapen och teknikerna.
Du behärskar flera redskap och tekniker på en enkel nivå. Dina slöjdprojekt går oftast att använda till det du har tänkt och har kvalitet.
Du behärskar nästan alla verktyg och tekniker på en högre nivå. Dina slöjdprojekt går oftast att använda till det du har tänkt och håller högre kvalitet.
Du behärskar alla verktyg och tekniker på en hög nivå. Dina slöjdprojekt går alltid att använda till det du har tänkt och håller hög kvalitet.
Problemlösning
Du ger upp direkt utan att försöka själv. Du behöver träna på att ha tålamod och våga försöka själv.
Du kan lösa enkla problem med lite hjälp av läraren. Du försöker jobba helt självständigt, fast du behöver öva på att ha tålamod.
Du tar ansvar för att arbetet slutförs. Du löser de flesta problem helt själv och kommer långt med även med svårare problem. Du har bra tålamod.
Du tar ansvar för att slöjdarbetet slutförs. Du har bra tålamod, hittar på nya lösningar och klarar av att lösa de allra flesta problem själv, även svårare.
Kombinera
Du har ännu inte testat hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett och samma slöjdarbete.
Du testar hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett slöjdarbete.
Du testar hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett och slöjdarbete. Du testar på olika sätt för att hitta vilket alternativ som är bäst.
Du testar hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett slöjdarbete. Du testar på olika sätt för att hitta vilket alternativ som är bäst.
Arbetsmiljö
Du behöver öva mycket mer på att uppträda säkerhetsmässigt i slöjdsalen. Fundera på hur du beter dig mot kamrater.
Du uppträder på ett säkerhetsmässigt bra sätt i slöjdsalen och tar ansvar för redskap och material. Du är lugn och fokuserad på arbetet.
Du tar hänsyn till kamrater och hjälper dem. Du uppträder säkerhetsmässigt på ett bra sätt i slöjdsalen. Du tar stort ansvar för slöjdsalens material och redskap.
Du tar hänsyn till kamrater och hjälper dem. Du uppträder säkerhetsmässigt på ett bra sätt i slöjdsalen. Du tar ett mycket stort ansvar för slöjdsalens material och redskap.
Dokumentation/loggbok
Du skriver aldrig eller sällan i din dokumentation.
Du har skrivit i din dokumentation varje lektion och blir bättre och bättre på det.
Du har använt din dokumentation till att dokumentera vad du har skapat, vad du har använt för material och redskap och hur arbetet har gått.
Du har noggrant använt din dokumentation till att skriva vad du gjort och hur arbetet har gått. Du använder den när du planerar nästa lektion och när du redovisar och utvärderar arbetet.
Utvärdering
Du behöver öva mycket på att bedöma och utvärdera din arbetsprocess.
Du kan kortfattat bedöma och utvärdera din arbetsprocess.
Du kan reflektera kring arbetsprocessen och analysera vad du kunde gjort annorlunda. Du kan bedöma vilken kvalitet din arbetsprocess och ditt slöjdarbete har.
Du kan reflektera kring, analysera och bedöma vilken kvalitet din arbetsprocess och dit slöjdarbete har. Du är fullt medveten om vad du behöver utveckla i ditt slöjdande.
Redovisning
Du behöver öva mycket mer på att berätta om din arbetsprocess.
Du kan kortfattat beskriva din egen arbetsprocess.
Du kan beskriva din arbetsprocess tydligt och använda dig av slöjdens begrepp.
Du kan beskriva din arbetsprocess tydligt och använda dig av slöjdens begrepp. Du kan självkritiskt berätta vad du behöver utveckla i ditt slöjdande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: