Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-11-01 11:38 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Forntiden Stenåldern
Grundskola 2 – 3 Bild Historia Svenska Teknik Biologi Matematik Samhällskunskap
Du ska få följa med på en resa bakåt i tiden och uppleva hur människor levde, byggde, konstruerade, samlade och jagade för att överleva.

Innehåll

Mål:

Hur människor levde under forntiden.

När de första människorna kom till Sverige. 

Jämförelse livet förr och nu.

Berätta/redovisa om forntiden så att man förstår.

Namnge några djur som levde under forntiden. 

Diskutera med dina klasskompisar.

Visa intresse och nyfikenhet genom att delta i diskussioner och ställa frågor.

Nämna några redskap som var viktiga och som avlastade i människors vardag. 

 

Hur:

Du kommer att få fundera över frågor som du vill ta reda på svar på. 

Vi samlar fakta genom att läsa enkla faktatexter, se på filmklipp, diskutera och dela med oss till varandra av våra kunskaper.

Vi läser enkla faktatexter och svarar på tillhörande frågor.

Vi arbetar i grupp och skriver vår gemensamma faktatext som vi sedan redovisar för varandra på valbart sätt (digitalt eller med hjälp av bilder som ritats för hand samt tillhörande text). Oavsett val så redovisar vi muntligt. 

Vi arbetar med problemlösning i matematik och utgår ifrån en stenåldersfamiljs vardag och matematiken som finns i den. 

Fundera över hur din vardag hade sett ut om du hade levt på Stenåldern. 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

Skriva en faktatext.

Vara med och diskutera och resonera. 

Återberätta klart och tydligt så att mottagaren förstår. 

Samarbeta genom att komma med egna förslag samt att lyssna på gruppmedlemmarnas förslag. 

Uppgifter

 • Läs texten och rita sedan en bild

 • Om jag hade levt på stenåldern så hade jag...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Sh  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Sh  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Sh  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Sh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: