Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2018-11-01 13:29 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Barnen visar ett stort intresse för ljud. Det bankas, trummas och ljudas på olika sätt. Vi vill bygga vidare på deras intresse och lära oss mera.

Innehåll

Vad?

Ljud - vad är ljud? Hur låter olika saker? Hur kan vi låta? Vi utforskar olika typer av läten.

 • Digitalitet (vi använder oss av digitala hjälpmedel för att utforska ljud)
 • Motorik (vi rör oss till musik, ljud och rytmer)
 • Sinnesupplevelser (vi lyssnar, hur låter det?, hur känns det i kroppen? kan ljud synas?)
 • Estetik (vi målar till musik, dansar och rör oss och gestaltar ljud med kroppen)
 • Fysik/Teknik (Kan vi se ljud?, hur skapar vi olika ljuddynamiker?)

Varför?

Barnen visar ett stort intresse för ljud. Det bankas, trummas och ljudas på olika sätt. Vi vill bygga vidare på deras intresse och lära oss mera.

Hur?

Vi introducerar olika typer av ljud. Vi utforskar genom att ha musikstunder med olika instrument. Vi sjunger och ljudar med vår mun. Vi skapar ljud med vår kropp. Vi utforskar olika frekvenser av ljud. Hur låter något svagt/starkt? Vi rör oss till olika typer av musik, instrument och ljud. Vi använder oss av apparna Orchestra och Loopimal.

När?

Så ofta vi kan, på samlingar, i aktuell situation och låter projektet genomsyra verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: