Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektions MALL RÖF

Skapad 2018-11-01 14:27 i Edsbro förskola Norrtälje
Förskola
Frågeställningar till arbetslagets reflektion. Rubrikerna ska vara med i er reflektion. Dessa frågor är ett stöd till arbetslagets återkommande reflektion. Anteckna era reflektioner i reflektionsfältet under PLANERING . Reflektionen ligger sedan till grund för kommande vecka.

Innehåll

 

Rubrikerna (röd markerade) ska vara med i er reflektion.

 Dessa frågor är ett stöd till arbetslagets återkommande reflektion. Anteckna era reflektioner i reflektionsfältet. Reflektionen ligger sedan till grund för kommande planering. 

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället? (Hänvisa till era Lärloggar)
Vad har vi gjort? 
Vad har vi sett? 
Hur gick det? (Kort om hur det gick.)
Varför blev det så? 
Hur reagerade barnen på det ni gjorde? 
Vad fångade barnen? 
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning? 
Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften? 
Vilka strategier använde barnen? 
Vilka barn var delaktiga? 
Vilka reflektioner gjorde barnen? 
Vilket lärande ser vi? (Kopplingarna till Läroplansmål , hänvisa till lärloggarna)

Vad är det barnen försöker förstå? 
Vad verkar de vilja undersöka? 
Vad vill du som pedagog att barnen ska förstå? 
Arbetar vi mot de mål som är uppsatta? 
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande? 

Hur går vi vidare? ( Framåtsyftande planering för kommande vecka, ska ta mest tid, finplaneras)
Vad och hur ska vi utmana? 
Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen? 
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? 
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen? 
Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare? 
Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga?
 
Kopiera in dessa rubriker vid reflektion:
Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället? (Hänvisa till era Lärloggar) 
Hur gick det? (Kort om hur det gick.)
Vilket lärande ser vi? (Kopplingarna till Läroplansmål , hänvisa till lärloggarna)
Hur går vi vidare? ( Framåtsyftande planering för kommande vecka, ska ta mest tid, finplaneras)
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: