Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Theme Love, week 45 - 51

Skapad 2018-11-01 15:23 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Engelska
To some people love is all we need, to some it is the most scary thing on the planet. But what is love? And is it really such a big deal?

Innehåll

During week 45 - 51 you will work with the theme Love. We will work with a chapter in Happy, with the story Romeo and Juliet and as usual we will speak, write, listen and read:)

Assessment:

You will be assessed during week 46 on your ability to write and reflect

You will be assessed during week 48 on your ability to write and reflect You will be assessed during week 48 and 49 on your ability to speak and reflect

 

You will be assessed during week 49 on your ability to read

 

You can find your planner here.

Matriser

En
Writing

Kunskapskrav för E
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Kunskapskrav för C
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kunskapskrav för A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Omfång och bredd
Du skriver enkelt om dig själv och utgår från dina egna åsikter och upplevelser för att beskriva och ge exempel på något vardagligt. I viss mån beskriver du innehållet med adjektiv.
Du skriver relativt varierat om dig själv och din närmsta omgivning. Du framför åsikter och känslor och förklarar, ger exempel och resonerar så texten blir mer utbyggd. Du använder många beskrivande ord för att beskriva innehållet.
Du skriver varierat om dig själv, din närmsta omgivning och den större världen omkring. Du jämför, framför åsikter och känslor med många exempel, förklaringar och resonemang så texten blir mer utbyggd. Du visar ett gott ordförråd med många adjektiv och adverb som beskriver innehåll och motsatser.
Precision
Du uttrycker dig begripligt om något enkelt och kortfattat. Du kan använda dig av enkla grammatiska strukturer med korta ord och fasta uttryck.
Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Du gör få störande språkfel.
Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med t.ex. “but”, “because”.
Det finns en röd tråd i det du skriver. Du binder ofta ihop dina meningar med varierande sammbandsord.
Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Du binder ihop dina meningar.
Flöde
Det går för det mesta att förstå och hänga med i vad du skriver men man behöver ofta "stanna upp" i läsningen för att förstå.
Det är lätt att förstå och hänga med i det du skriver och man behöver sällan "stanna upp" för att förstå.
Det du skriver är planerat och det är mycket lätt att hänga med.
Mottagaranpassning
Du kan uttrycka åsikter och tankar.
Du kan ibland argumentera för dina åsikter och tankar. Du använder dig av exempel i dina resonemang.
Du argumenterar för dina åsikter och tankar. Du använder dig av passande exempel i dina resonemang.

En
Listening/Reading

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reading
Du kan förstå *** innehållet och uppfatta *** detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
förstå det huvudsakliga innehållet uppfatta tydliga detaljer
förstå det huvudsakliga innehållet uppfatta väsentliga detaljer
förstå såväl helhet som detaljer
Listening
Du kan förstå *** innehållet och uppfatta *** detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
förstå det huvudsakliga innehållet uppfatta tydliga detaljer
förstå det huvudsakliga innehållet uppfatta väsentliga detaljer
förstå såväl helhet som detaljer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: