👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till avfall - och hållbar utveckling (Kemi och biologi)

Skapad 2018-11-01 16:42 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Vilken råvara består plast av? Vad händer när vi slänger glas i återvinningen? Vi måste vara rädda om jordens naturresurser / råvaror så att dessa inte skall skadas eller ta slut. Framtida generationer behöver dem också. "Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar - Vi har lånat den av våra barn". Detta område kommer vi att avsluta innan jul. Syfte se nedan.

Innehåll

Detta kommer du att få undervisning om:

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med råvaror och olika avfall. Vi kommer att ta reda på vad olika material består av och hur de faktiskt kommer till, vi kommer också att undersöka vad som händer när vi slänger något i återvinningen. Du kommer att få lära dig om vad "Hållbar utveckling" är och varför det är viktigt.

Se även centralt innehåll nedan.

Det här skall du lära dig:

Målet med undervisningen är att du skall kunna beskriva vägen från råvara till avfall för papper, glas, metall och plast. Du skall även veta vilka av dem som kan återgå i något av jordens kretslopp och vilka som bara kan återvinnas. Du skall lära dig om vad hållbar utveckling är och varför det är viktigt och nödvändigt för framtida generationer.

Kemi

Samtala och diskutera
Söka information
Använda information
Kemiska samband & hållbar utveckling

Biologi

Samtala och diskutera
Söka information
Använda information
Beroende av och påverkan på naturen

Så här kommer vi att arbeta:

För att få möjlighet att lära dig detta kommer vi på lektionerna bl a att jobba med texten "Från råvara till avfall" i Fysik Kemi boken Utkik och använda oss av Thieves innan vi startar läsning och diskussion om texten. Vi kommer att se filmer. Du kommer att få träna på att sortera sopor. Du kommer att få jobba med frågor som rör området. Vi kommer även att titta på de Globala målen och vad det är. Du kommer att få skriva en argumenterande text om varför det är viktigt att sortera sopor.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom att observera ditt deltagande i arbetet på lektionerna och i olika diskussioner.
Genom att studera ditt arbete i classroom, din argumenterande text och med ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Från råvara till avfall - hållbar utveckling

På väg att utveckla grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samtala och diskutera
Använda information
Brev til Tant Agda
Kemiska samband och hållbar utveckling
Brev till Tant Agda
Kemiska samband och hållbar utveckling