Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster åk 8 ht-18

Skapad 2018-11-01 18:31 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda.
Grundskola 8 Matematik

Här får du möjlighet att lära dig:

* Innebörden av variabelbegreppet i algebraiska uttryck

* Teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer

* Föra och följa matematiska resonemang om mönsters uppbyggnad

* Upptäcka mönster i talföljder och bilder och beskriva dem med algebraiska uttryck

* Skapa egna och tolka andras mönster

* Teckna och förenkla uttryck med fler räknesätt, parenteser och tal i potensform

* Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

* Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Viktiga begrepp:

Algebraiska uttryck, variabel, värdet av ett uttryck, mönster, förenkling av uttryck, parentes, potens, bas och exponent.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

Arbetsgång

Vi arbetar med " Algebra och mönster" på fyra olika nivåer. Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du får möjlighet att se på matte-filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar du kring matematiken.

Hjälp utöver undervisningssituationerna kan du få på TTM och läxhjälpen.

 

 

-Du använder formativ bedömning vid självskattning i början och slutet av perioden.

-Inlämningsuppgifter och diagnoser under arbetets gång bedöms formativt.

-Summativ bedömning vid arbetsprojektets avslutning.

Filmer

 

 

MÅL: Uttryck med variabel 4.04

MÅL: Förenkla ett uttryck 2.39

MÅL: Uttryck med parenteser 2.08

* MÅL: Multiplikation av parenteser 3.0

MÅL: Mönster 3:13

* MÅL: Uttryck med potenser 2:03

Digitalt

Med dessa program kan du träna, träna......

*www.matteboken.se

*www.webbmatte.se

*www.elevspel.se

*www.nomp.se

*King of math

*Webmath (Inloggningsuppgifter får ni av mig)

*Matteva 

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

*formativ bedömning under periodens praktiska arbete

*skriftliga inlämningsuppgifter

*självskattning

*muntliga redovisningar

*skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: