Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys - Jellicoe Road

Skapad 2018-11-01 22:16 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Skriftlig analys.

Matriser

Sv
Analys - Jellicoe Road

Eleven har ej nått målen
E
C
A
Innehåll och koppling till uppgiften
Dina tankegångar framgår relativt tydligt och du resonerar på ett enkelt sätt om bokens handling. Exemplen passar i sammanhanget.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om bokens handling. Exemplen är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om bokens handling. Exemplen är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: