👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Religion ht 18

Skapad 2018-11-02 09:25 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Religionskunskap
Att ha kunskaper om olika religioner är viktigt för att vi människor ska kunna respektera varandra och förstå andra människors sätt att tänka och leva. Du ska få lära dig mer om islam, kristendom och judendom.

Innehåll

Mål för elev

Du ska:

- utveckla dina kunskaper om kristendom, islam och judendom

- bli uppmärksam på hur människor tänker, lever och tror i relation till sin religion.

- känna till några högtider, traditioner, symboler, platser och berättelser inom varje religion.

- kunna jämföra, se likheter och skillnader mellan religionerna.

- kunna söka och hämta information från anvisad källa (SO- boken).

Innehåll

- Du ska fundera på vad religion är, fundera över dina egna livsfrågor. 

- Vi ska läsa, samtala och se bilder på vilka symboler som hör till de tre religionerna.

- Vi ska läsa, samtala och se på filmer som visar olika högtider som man har i de tre religionerna.

- Vi ska läsa och lyssna till olika berättelser inom de tre religionerna

 

Genomförande

Arbetet kommer att pågå fram till jullovet.

- visa dina förkunskaper, ge förslag på vad du önskar veta och reflektera kring vad du lärt dig (VÖL).

- läsa faktatexter, svara på frågor och dokumentera.

- se på filmer 

- reflektera över sina egna och andra människors tankar och handlingar.

- få kunskap om religionernas symboler, högtider, heliga böcker, platser, seder och traditioner.

 

Redovisning

Du kommer att bli bedömd kontinuerligt under arbetet och kommer att få visa dina kunskaper genom att:

- delta aktivt vid diskussioner (reflektera, argumentera, ställa/svara på frågor).

- dokumentera med text och bild.

- kunna namnge några högtider, traditioner, symboler, platser och berättelser inom varje religion.

- kunna söka och hämta information från anvisad källa (SO- boken).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3