Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva

Skapad 2018-11-02 09:41 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Backebo ska få uppleva sitt kreativa jag. Tillsammans med lärvännen Krea-Tiva kan vi skapa i t.ex. ateljén. Det finns inga hinder för skapande, tillsammans med Krea-Tiva låter vi fantasin flöda.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Backebo ska få uppleva att på ett utforskade sätt upptäcka att det är fantasin som tar oss dit vi vill. En av pedagogers viktigaste uppgift är att stimulera barns kreativitet. Det ger säkerhet och förstärkning av barns självkänsla.

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Krea-Tiva får barnen verktyg till att undersöka och utforska sitt skapande. Krea-Tiva synliggörs i utbildningens skapande vråer som Ateljé eller skaparhörna. Lärvännen följer även med ut när vi har skapande aktiviteter utomhus. Lärvännen gillar även dans, musik och drama.

Krea-Tiva presenteras på samlingen på fredagar tillsammans med Rör-Else.

Krea-Tiva kommer tillsammans med barnen att uppleva glädjen att skapa och vara kreativ och skapa med andra. 

Genom Krea-Tiva underlättar vi användningen av fantasi och utvecklingen av kreativt tänkande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt. Vi pedagoger presenterar nytt material och tekniker för barnen i utbildningen.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Krea-tiva dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet. Arbetsprocesser och sociala förmågor dokumenteras i lärloggar på Unikum.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på AvdelningsPUT, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: