Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018, familjen, olika samlevnadsformer samt sociala skyddsnät

Skapad 2018-11-02 12:49 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Valet 2018
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi kommer att lära oss om hur kommunfullmäktige arbetar och hur landstingsfullmäktige arbetar och vi ska även på en lätt nivå titta på EU:s roll. Inför valet den 9 september ska vi lära oss hur ett val går till samt vilka politiska partier vi har i Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • veta vad ett samhälle är
 • känna till vad som skiljer demokrati och diktatur åt
 • kunna beskriva något om hur det kan vara att leva i ett land som inte har demokrati (diktatur)
 • känna till hur valet går till i Sverige
 • känna till vilka de största politiska partierna är
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag
 • kunna berätta om vad kommunerna, landstingen  och EU ansvarar för
 • förstå och kunna använda begrepp som hör till demokrati och politik
 • känna igen partiernas symboler
 • känna till hur det var i skolan förr och nu
 • känna till hur det är i familjen förr och nu
 • känna till olika samlevnadsformer dvs. äktenskap, samkönade äktenskap, sambo, särbo osv.
 • känna till hur en skilsmässa går till samt barns rättigheter vid skilsmässor
 • känna till olika sorters familjer som kärnfamiljer, bonusfamiljer och regnbågsfamiljer
 • känna till skillnaden mellan delad vårdnad, ensam vårdnad och umgängesrätt
 • känna till skillnaden mellan adoption och familjehem
 • känna till sociala skyddsnät för barn

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor
 • titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen samt kommun och landsting
 • diskutera för- och nackdelar med demokrati/diktatur
 • argumentera för och emot samhällsfrågor (debatt)
 • lära oss ta beslut demokratiskt
 • se på "Vem bestämmer", "Dröm om demokrati" och "Lilla aktuellts valfilmer"
 • ha ett skolval
 • se och diskutera varje vecka om "Lilla aktuellt skola"
 • läsa tillsammans i samhällskunskapsboken

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet
 • du kan resonera och argumentera för en eller flera samhällsfrågor
 • du kan förklara och resonera kring demokrati hur kan se ut i olika situationer (ex: Sverige, kommun, klassrum)
 • du klarar av att svara på frågorna i provet
 • du kan svara på frågorna som hör till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

KUNSKAP OCH BEGREPP
Hur Sverige styrs - kommun - landsting - riksdag - EU * analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du har arbetat med arbetsmomentet men ännu inte nått målen
Du har grundläggande kunskaper och kan beskriva enkla samband inom den politiska samhällsstrukturen
Du har goda kunskaper och kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom den politiska samhällsstrukturen
Du har mycket goda kunskaper och kan beskriva komplexa samband inom den politiska samhällsstrukturen
Hur individer och grupper kan påverka samhället. Hur det fungerar när det är val i Sverige De politiska partierna * reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har arbetat med arbetsmomentet men ännu inte nått målen
Du kan utifrån olika exempel föra enkla resonemang om hur människor och grupper kan påverka viktiga beslut i samhället
Du kan utifrån olika exempel föra utvecklade resonemang om hur människor och grupper kan påverka viktiga beslut i samhället
Du kan utifrån olika exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur människor och grupper kan påverka viktiga beslut i samhället
ANALYS
Skillnaden mellan demokrati och diktatur * Reflektera över demokratiska värden som utmärker ett demokratiskt samhälle
Du har arbetat med arbetsmomentet men ännu inte nått målen
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
RESONEMANG
Diskussioner och resonemang i klassrummet. * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du har arbetat med arbetsmomentet men ännu inte nått målen
Du värderar och utrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och utrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och utrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: