Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5

Skapad 2018-11-02 13:17 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik
Matematikplanering för år 5

Innehåll

De moment som vi arbetar med under läsåret kommer i första hand att vara :

Använda en miniräknare.

 

TALUPPFATTNING:

 • Förstå och arbeta med tal 0-1000
  • ental, tiotal, hundratal
 • Tiokompisar
 • Addition:
  • enklare huvudräkning, med hela tiotal och med addition med ental
  • algoritm med tiotalsövergång
 • Subtraktion:
  • enklare huvudräkning, med tiotal och subtraktion med ental
  • algoritm med växling
 • Multiplikation
  • tabell 2 & 10
 • hälften / dubbelt
 • färre än / fler än


RÄKNEHÄNDELSER / PROBLEMLÖSNING

 • Skriva egna händelser till exv. 5+8=13
 • Räkna ut enklare textuppgifter

 

GEOMETRI

 • Geometriska former
  • 2D kvadrat, cirkel, triangel, rektangel
  • 3D: kub, klot, kon
 • volym
  • liter, dl
 • massa
  • kg, g
 • längd
  • sträcka (m,cm)
  • omkrets
 • tid
  • månaderna
  • klockan analog
   • hel
   • halv
   • kvart i/över
   • tio i/över
   • fem i halv/fem över halv
   • hela klockan
 • symmetri
  • enkla mönster
  • talföljder
  • geometriska mönster

STATISTIK

 • Läsa av: Stapeldiagram och linjediagram
 • Rita: Stapeldiagram
 • Genomföra egen undersökning och redovisa i tabell/diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: