Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids - Värdegrundsarbete

Skapad 2018-11-02 13:37 i Sätra skola Rättvik
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 6
Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra klimat på fritids. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andra individer. Alla ska känna till skolans/fritids gemensamma regler och värdegrund.

Innehåll

Målet med värdegrundsarbetet är att:

¤ Kunna samarbeta.

¤ Vara en bra kompis

¤ Våga ta ställning och stå för sina åsikter.

¤ Färre konflikter.

¤ Tryggare elever.

Arbetssätt

På fritids arbetar vi med:

¤ skolans och fritids regler.

¤ samarbetsövningar/lekar.

¤ alla ska komma till tals och bli lyssnad på.

Visa vad du lärt dig

Eleverna visar hur de lärt sig genom att:

¤ vid en gruppuppgift/lek ska alla vara delaktiga och lyssna på varandra (samarbeta).

¤ kunna bjuda in andra till lek, visa omtanke och respekt, våga säga ifrån (vara en bra kompis).

¤ kunna respektera sig själv och allas olik- och likheter (våga ta ställning och stå för dina åsikter).

Tidsram

Under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: