Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levnadsvillkor förr i tiden

Skapad 2018-11-02 14:21 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi arbetar tematiskt kring arbetet: Förr i tiden
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Hur var det att leva i Halmstad för omkring 100 - 150 år sedan. Hur såg det ut på Andersberg. Hur var det att vara barn i Sverige.

Innehåll

Vi undersöker hur det såg ut på Andersberg och i Halmstad, för ungefär 100 år sedan.

Vi ser på film och läser böcker för att få kunskaper i om det var några skillnader att gå i skolan, eller hur man tog sig fram i stan och på landsbygden, samt hur man hörde av sig till varandra.

Vi tar reda på hur man tog hand om varandra, vilka levnadsvillkor man hade och hur man fick mat på bordet.

Vi kommer att göra fältstudier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO SvA
Levnadsvillkor förr i tiden

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Jag kan berätta med hjälp
Jag kan berätta på egen hand
Jag kan förklara och återge detaljer
Hur såg Andersberg ut för 100 år sedan?
Hur var det att vara barn för 100 år sedan?
Vad finns idag, som inte fanns för 100 år sedan?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: