Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - identitet och livsfrågor

Skapad 2018-11-02 16:32 i Tullbroskolan Falkenberg
Under veckorna 45 till och med 50 ska vi arbeta med identitet och livsfrågor och hur dessa påverkas av religion och livsåskådningar. Genom historien har människan visat sig vara tänkande och utforskande varelser, sökande efter svar på livets stora frågor: • Varifrån kommer vi? • Vad är meningen med livet? • Vad händer när vi dör och finns det något annat som väntar oss då? Frågor som dessa leder oundvikligen fram till andra frågor som vi söker svar på genom livet. Historien har visat att religionens betydelse för utvecklingen av vår identitet kan vara stor men det är också stor skillnad på var i världen och när. I ett modernistiskt och sekulariserat land som Sverige har religionens betydelse minskat drastiskt det senaste århundradet och religionen är numera ”frivillig” och upp till var och en att välja utifrån vad vederbörande har för behov och övertygelse. I andra delar av världen är det inte per nödvändighet så utan förhållandet kan vara det direkt motsatta. Vi tar reda på mer om hur religionen påverkar våra liv genom att studera centrala begrepp, traditioner, seder och bruk inom några världsreligioner.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under veckorna 45 till och med 50 ska vi arbeta med identitet och livsfrågor och hur dessa påverkas av religion och livsåskådningar. Genom historien har människan visat sig vara tänkande och utforskande varelser, sökande efter svar på livets stora frågor: • Varifrån kommer vi? • Vad är meningen med livet? • Vad händer när vi dör och finns det något annat som väntar oss då? Frågor som dessa leder oundvikligen fram till andra frågor som vi söker svar på genom livet. Historien har visat att religionens betydelse för utvecklingen av vår identitet kan vara stor men det är också stor skillnad på var i världen och när. I ett modernistiskt och sekulariserat land som Sverige har religionens betydelse minskat drastiskt det senaste århundradet och religionen är numera ”frivillig” och upp till var och en att välja utifrån vad vederbörande har för behov och övertygelse. I andra delar av världen är det inte per nödvändighet så utan förhållandet kan vara det direkt motsatta. Vi tar reda på mer om hur religionen påverkar våra liv genom att studera centrala begrepp, traditioner, seder och bruk inom några världsreligioner.

Innehåll

Under veckorna 45 till och med 50 ska vi arbeta med identitet och livsfrågor och hur dessa påverkas av religion och livsåskådningar. Genom historien har människan visat sig vara tänkande och utforskande varelser, sökande efter svar på livets stora frågor:

 

• Varifrån kommer vi? 

• Vad är meningen med livet? 

• Vad händer när vi dör och finns det något annat som väntar oss då?

 

Frågor som dessa leder oundvikligen fram till andra frågor som vi söker svar på genom livet. Historien har visat att religionens betydelse för utvecklingen av vår identitet kan vara stor men det är också stor skillnad på var i världen och när. I ett modernistiskt och sekulariserat land som Sverige har religionens betydelse minskat drastiskt det senaste århundradet och religionen är numera ”frivillig” och upp till var och en att välja utifrån vad vederbörande har för behov och övertygelse. I andra delar av världen är det inte per nödvändighet så utan förhållandet kan vara det direkt motsatta.

 

Vi tar reda på mer om hur religionen påverkar våra liv genom att studera centrala begrepp, traditioner, seder och bruk inom några världsreligioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion år 7-9

Kunskapskrav Religion 7-9

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga:
*analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. *analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva komplexa samband med välutvecklade och nyanserade resonemang.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: