Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva

Skapad 2018-11-02 17:07 i Slöingeskolan Falkenberg
Under det här arbetsområdet kommer vi att träna på att skriva olika beskrivande och instrueranade texter.
Grundskola 5 Svenska
Varje dag möter vi olika typer av texter i tidningar, i böcker och på nätet. Nu ska du få träna på att skriva egna berättande texter med personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Du kommer också att få skriva argumenterande text där du framför en åsikt. Vi övar på hur man använder skiljetecken, gör styckeindelningar och bearbetar texter för att göra dem bättre.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i skrift genom att skriva berättande och argumenterande texter. 
 • använda skiljetecken, styckeindelning och andra skrivregler på ett fungerande sätt i de texter du skriver. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Bygga upp en berättelse med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Beskriva personer och platser i din berättelse.
 • Skriva en text där du argumenterar för din åsikt.
 • Använda dig av skiljetecken och andra skrivregler i texterna du skriver.
 • Hjälpa en kompis att förbättra sin text.
 • Bearbeta och förbättra din egen text med hjälp av respons från en kompis. 

Hur ska det bedömas?

Du skriver egna texter och visar vad du lärt dig. Du deltar aktivt i genomgångar, diskussioner och övningar på lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar med exempel på olika slags texter och modeller för hur man skriver dem.
 • Övningar på hur man gör personbeskrivningar och miljöbeskrivningar.
 • Övningar kring skiljetecken, styckeindelning och andra skrivregler.
 • Skriva texter för hand och på iPad. 
 • Använda checklistor som hjälp i arbetet med texterna.
 • Ge och ta emot respons på texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: