Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och skriva åk 2

Skapad 2018-11-02 19:25 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Läsa och förstå olika typer av texer.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Samtal, läsning och skrivning lyfts i meningsfulla sammanhang.

Innehåll

 

Syfte är att 

 • du ska bli medveten om att det går att ställa olika typer av frågor på en text och att svaren finns på, mellan och bortom raderna.
 • du ska bli medveten om vilka bokstäver som är vokaler.
 • du ska kunna stava ett tiotal av de ord som är aktuella i kapitel 2 i Livet i Bokstavslandet: monster, skratta, rädd, hemska, skrämma, skolresa, hänga, kök, grilla, djur.
 • du ska känna till den beskrivande textens typiska uppbyggnad och språkliga drag och genom det bekanta dig med begreppet nyckelord.
 • du ska träna på att skriva beskrivande text.
 • du ska skriva egna meningar av de ord som är aktuella i kapitlet (ordväggen).

 

Arbetssätt och undervisning

 Undervisning där vi :

 • arbetar med olika lässtrategier  (Spågumman, Reportern, Detektiven, Cowboyen, Konstnären).
 • läser olika typer av texter.
 • samtalar och reflekterar över texters innehåll.
 • har högläsning några tillfällen i veckan.
 • övar att plocka ut nyckelord.
 • skriver beskrivande texter.
 • övar på vokaler i grupper som hårda aouå, och mjuka eiyäö.
 • övar i arbetsböcker och arbetsblad.
 • arbetar enskilt, i lärpar och större grupper.
 • använder ett material som heter, Livet i Bokstavslandet.

Vi kommer att ha både läs-och skrivläxa, i syfte att automatisera avkodning, läsflyt och att lära sig stava vanligt förekommande ord rätt i elevnära texter.  

Tidsram

Lå 18/19  v 45 - 49

Bedömning

Fortlöpande visar du hur din läsförmåga utvecklas i samtal kring det lästa, högläsning för en vuxen. Muntligt och skriftligt svara på frågor kring olika texter.  Skriva enkla beskrivande texter.  Använda stor bokstav och punkt, mellanrum mellan ord, samt stava vanliga ord rätt. Skriva läsligt för hand eller skriva på dator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: