Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Längd, tid och samband åk 7

Skapad 2018-11-03 10:50 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Längd, tid och samband
Grundskola 7 Matematik
Här lär du dig uttrycka längd och tid med lämpliga enheter.Utföra beräkningar med tid. Samband mellan sträcka, tid och hastighet. Skapa tabeller för att sammanställa statistik. Avläsa, tolka och rita diagram. Ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang.

Innehåll

Preliminär planering

v. 46    3.1 Enheter för längd, 3.2 Tid och rörelse

v. 47    3.3 Hastighet, 3.4 Tabeller och diagram

v. 48    3.5 Lägesmått, 3.6 Lägesmått från tabeller och diagram

v. 49    Repetition och prov

v. 50    Omprov

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna, se nedan.

Centralt innehåll

Du får lära dig i kapitel 3:

 • uttrycka längd och tid med lämpliga enheter
 • utföra beräkningar med tid
 • samband mellan sträcka, tid och hastighet
 • skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • avläsa, tolka och rita diagram
 • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp i arbetsområdet

Begrepp som du ska kunna:

Längd, en meter, tid, en sekund, hastighet, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median och typvärde.

Genomförande

Vi arbetar med arbetsområdet på fyra olika nivåer i  ca: fyra veckor.

Till din hjälp kommer du att ha:

 • Planeringen
 • Gemensamma genomgångar
 • uppgifter i boken
 • Gemensamma diskussioner och övningar

PowerPoint filer som används vid genomgångar ska läggas upp på Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a82573aae9b274ee497fb71e879fd5f3a%40thread.skype/Matematik?groupId=ae485299-0667-4015-aab4-07b37dbd5053&tenantId=e36726e9-4d94-4a77-be61-d4597f4acd02

Bokförlagets egna genomgångar på Youtube finns här: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

Som avslutning av arbetet skriver du ett prov antingen under v.49 eller i början av vårterminen. 

Bedömning

Formativbedömning under periodens praktiska arbete. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: