Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1 Socialpsykologi

Skapad 2018-11-03 11:44 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykologi
I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i hur vi som människor påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer vi tillhör. I och med det tittar vi på socialpsykologins förklaringar till hur verklighetsuppfattningar och självbilder påverkas och formas.

Innehåll

Centralt innehåll

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Kunskapskrav

A: Du redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för du välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Du värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Dessutom för du välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

C: Du redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för du välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Du värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Dessutom för du välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

E: Du redogör översiktligt för begränsade delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för du enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Du värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Dessutom för du enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Forskning och personer:

Solomon Asch: Konformitet

Stanley Milgram: Lydnad

Philip Zimbardo: Stanfordexperimentet, Åskådareffektern

Centrala begrepp

Primär/sekundär/referensgrupp

Grupprocess/grupputveckling

Ledarskap

Roller, rollkonflikt

Status

Normer, normbrott, kulturella skillnader

Sanktion

Konformitet

Grupptryck/social kontroll

Lydnad

Attityder, 3 komponenter: affektiv, kognitiv, handling

Kognitiv dissonans

Åskådareffekten/ Hjälten

Matriser

Psk
Psykologi 1 Socialpsykologi

Rubrik 1

Hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du redogör * för ** delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
* översiktligt ** begränsade
* utförligt ** (delar)
* utförligt och nyanserat ** omfattande
Ny aspekt
Du för * resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det
* enkla
* välgrundade
* välgrundade och nyanserade

Ny rubrik

Hur verklighetsuppfattningar och självbilder påverkas och formas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Du för * resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
* enkla
* välgrundade
* välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: