👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och längdenheter

Skapad 2018-11-03 12:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbete med längd och olika längdenheter.

Innehåll

Målet:

Att kunna:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet som meter, decimeter, centimeter, millimeter, enheter, enhetsomvandling m.fl
 • se samband mellan olika längdenheter och hur stora de är i förhållande till varandra.
 • enhetsomvandla mellan de olika längdenheterna vi arbetat med.
 • använda linjalen för att mäta.
 • addera och subtrahera längder som står i olika enheter.
 • jämföra längder.
 • lösa problemuppgifter som innehåller längd och längdenheter.

Uppgifter:

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • mäta och rita sträckor med linjal.
 • enhetsomvandla mellan olika längdenheter.
 • addera och subtrahera olika längder.
 • jämföra längder i olika enheter.
 • välja passande enheter till sakers längd.
 • välja metod vid beräkningar i addition och subtraktion.
 • välja strategier vid problemlösning.

Arbetsformer:

Vi kommer bland annat att ha:

 • gemensamma genomgångar med tillhörande arbetsuppgifter.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • arbetsuppgifter att göra i par eller grupp.
 • lärarledda diskussioner.
 • gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd och längdenheter

Rubrik 1

Träna mera
Godkända resultat
Väl godkända resultat
Använda linjalen
Du klarar av att mäta och rita sträckor med en linjal och förstår hur den ska användas.
Du behöver träna mer på att använda linjalen som verktyg för att mäta.
Du har visat att du hanterar linjalen som verktyg för att mäta.
Enhetsomvandla
Du klarar av att omvandla längder från en enhet till en annan.
Du behöver träna mer på att enhetsomvandla mellan olika längdenheter.
Du har visat att du klarar av att göra enklare enhetsomvandlingar både till större och mindre enheter.
Addera och subtrahera längder
Du klarar av att både addera och subtrahera längder som beskrivs i olika enheter.
Du behöver träna mer på att addera och subtrahera längder.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att addera och subtrahera längder beskrivna i olika enheter.
Jämförelse mellan längder
Du klarar av att göra jämförelser mellan olika längder och kan avgöra vilket som till exempel är längst eller kortast.
Du behöver träna mer på att jämföra olika längder.
Du har visat att du klarar av att göra enklare jämförelser mellan längder beskrivna i olika enheter.
Problemlösning
Du klarar av att lösa problem inom området med längdenheter.
Du behöver träna mer på att lösa problem.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att lösa enklare problem inom området för längd.
Du har visat att du klarar av att lösa även mer avancerade problem inom området för längd.