👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Matematik Algebra & Funktioner åk 9 HT18

Skapad 2018-11-03 12:10 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Algebra och Funktioner
Grundskola 7 – 9 Matematik
Dear Algebra, Please stop asking me to find your X She is gone Don't ask Y

Innehåll

v.45 - 50    

Matematik - Algebra och Funktioner åk 9, HT18

 • Nedan finner du kortfattad information om lärandemålet, undervisning och kurslitteratur.

 • En mer detaljerad beskrivning (med veckoplaneringen och bedömningsmatrisen) är bifogad i "uppgifter".

 • Din första uppgift blir därmed att ladda ner planeringen för Algebra och Funktioner samt att läsa igenom den.

 • För bästa möjliga resultat är det viktigt att du följer planeringen vecka för vecka och gör dem uppgifter i kurslitteraturen som finns där.

v.46     Måndag den 12 november 2018       

Matematik - Nationellt prov (NP) - Del A (Muntligt), åk 9, HT18

Se länken nedan för att få en bild av hur det muntliga nationella provet brukar genomföras.

 

 

Matematik - Algebra och Funktioner åk 9, HT18

Begreppslista:

Aritmetisk talföljd, ekvation, formel, funktion, geometrisk talföljd, graf, konstant, koordinater, koordinatsystem, kvadreringsregler, linje, linjär funktion, proportionell, riktningskoefficient, räta linjens ekvation, samband, tabell, värdetabell, variabel

Lärandemål

Du skall lära dig att:

 • ·         Beskriva begreppen uttryck,ekvation och funktion
 • ·         Förenkla uttryck
 •        Skapa och lösa med ekvationer
 •        Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • ·         Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • ·         Använda räta linjens ekvation
 • ·         Uttrycka formler på olika sätt
 • ·         Multiplicera parenteser

 

Undervisning

 • ·         Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner
 • ·         Räkneövningar (enskilt enligt veckoplaneringen
 • ·         Problemlösande aktiviteter  (både enskilt och i gruppform)

 

Underlag för bedömning

 • ·         Skriftligt prov
 • ·         Muntliga och skriftliga prestationer i klassrummet

 

Kurslitteratur

·         MatteDirekt 9 (Carlsson et al, 2018), kap 3 s.96-141. s.208-215

 

Hemsida

·         www.matteboken.se

 

Uppgifter

 • Planering Algebra och Funktioner

 • Övningsprov Algebra och Funktioner