Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan - tid, tabeller och diagram åk 5

Skapad 2018-11-03 13:49 i Liljeforsskolan Uppsala
Matematikboken Beta kapitel 3.
Grundskola 5 Matematik
Det är alltid bra att kunna läsa av en tidtabell för att veta när det är dags att ta en buss. Om du dessutom kan klockan och förstår att räkna med tid blir allt mycket enklare. Det och mycket annat kommer du att lära dig i det här kapitlet.

Innehåll

Syfte

Utöver de nedanstående syften som är kopplade till Lgr 11 är avsikten att du i det här kapitlet ska lära dig att använda matematik i vardagen.  

Du ska få lära dig att läsa av tabeller, ange tid. och göra beräkningar med tid. 

Syftet är även att du ska kunna förklara och motivera dina kunskaper utifrån givna begrepp

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar. Ditt intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor och komma med förslag på lösningar kommer att bedömas..

Ditt egna räknande, hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar, kommer att bedömas. 

Din förståelse av följande begrepp  kommer att bedömas  ( x- axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, frekvens, medelvärde, typvärde och median).

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du förstått.

Arbete

Du kommer att ha gemensamma genomgångar, samtal,  där vi tränar på olika strategier och delger varandra  hur vi löser olika problem.

Du kommer att arbeta enskilt men även i grupp. 

Du kommer att använda dig av Nomp, matteboken.se, men även av matematikboken.

Du kommer att få skapa egna diagram och tabeller för att visa att du förstått.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: