Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eddie 12 och hon som heter Elsa/Elsa 12 och han som heter Eddie

Skapad 2018-11-03 21:06 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 6 Höstterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Elsa börjar ny skola och där går allt fel med både kompisar och lärare! Eddie tycker det mesta i livet är jobbigt och hamnar i situationer som han har svårt att reda ut! I boken får du lära känna Eddie och Elsa utifrån deras olika syn på vad som händer runt omkring dem. Kommer Eddie och Elsa att lära känna varandra och vad kommer i så fall hända i deras liv? Enskilt och gemensamt läser vi boken Eddie 12 och hon som heter Elsa/Elsa 12 och han som heter Eddie. Du skriver läslogg utifrån givna frågeställningar och i boksamtal får du chans att samtala kring dina upplevelser av läsningen. Med inspiration från boken skriver du slutet på berättelsen utifrån Eddies eller Elsas perspektiv.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa Eddie 12 och hon som heter Elsa/Elsa 12 och han som heter Eddie. Som uppstart lyssnar vi på juryn till Barnradions bokpris som berättar om sina tankar kring boken.
Du kommer att med hjälp av lässtrategierna få reflektera kring bokens innehåll och skriftligt formulera dina tankar i en läslogg.
Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar få delta i boksamtal, där du utifrån olika frågeställningar samtalar kring bokens innehåll och typiska språkliga drag.
Du kommer att med hjälp av skrivrecept få skriva en egen berättelse.
Du kommer att få träna på att gestalta personer, platser och händelser samt hur man kan skapa spänning i inledningen av en berättelse.
Du kommer att få delta i genomgångar kring styckeindelning och skriva dialoger.

BEDÖMNING

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Samtala om texternas innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om böckernas budskap samt beskriva dina upplevelser av dem.
Skriva olika slags texter (läslogg och berättelse) med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Skriva gestaltande beskrivningar.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter samt i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Fotoalbumet, kapitel 1-2

 • Fotoalbumet, kapitel 3-5

 • Fotoalbumet, kapitel 6-8

 • Fotoalbumet, kapitel 13-16 samt epilog

 • Fotoalbumet, inför läsningen

 • Fotoalbumet, kapitel 9-12

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: