Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-11-03 21:47 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Modersmål
Ungerska författare har samlat in och antecknat folksagor i mer än 150 år. Folksagorna berättar om livet förr. Sagorna för oss tillbaka gamla tider.

Innehåll

Mål

Att skriva berättande text. Sagor.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi läser sagor.

Vi analyserar: vad ät typiska för sagor? 

https://docs.google.com/document/d/10FzO3kywK7wV9H03DhrAxuJ1IBtBW6x3nugQMDh7DEg/edit

Vi analyserar språket i sagor.

Vi hittar sägesord som är användbara i alla typer berättande texter.

mondja

Gondolja

erősködött

Tudakolja

vágta rá

bökte ki

kérdezte

felelte

mérgelődött

gerjedt haragra

parancsolta

haragra

méltatlankodik

 

Vi tränar på att skriva dialog. I ungerskan finns det många rättstavningsregler kring detta - vi tränar dem.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer ditt arbete på lektionerna.

Jag bedömer dina saga. 

Reflektion


Hur har du gjort för att förstå ditt uppdrag/uppgift innan du sätter igång?
Vad har du lärt dig för något nytt eller fått en djupare insikt i ämnet? Motivera och utveckla.
Hur tycker du att du uppfyllt dina mål under arbetsområdet? (Klicka i matrisen om du vill)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Berättande text

E
C
A
Rubriker
Rubrik finns och har anknytning till innehållet.
Rubrik finns och den stämmer överens med textens innehåll.
Rubriken är tydlig och stämmer överens med textens innehåll.
Röd tråd - kronologisk ordning
Början, mitt och slut
I texten finns försök till en röd tråd. Tankegången hoppar fram och tillbaka.
Texten har en röd tråd. Tankegången går att följa.
I texten finns det en tydlig röd tråd så att det ena länkar till det andra.Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Styckeindelning
Det förekommer styckeindelning i texten.
Det finns styckeindelning som underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Det finns styckeindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
Miljöbeskrivning
Du kan skriva en text som innehåller enkla miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text med utvecklade miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar säkerhet i att göra välutvecklade miljöbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet.
Personbeskrivning
Du kan skriva en text som innehåller enkla personbeskrivningar.
Du kan skriva en text med utvecklade personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade personbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet.
Känslouttryck
Du kan skriva en text som innehåller enkla känslouttryck.
Du kan skriva en text med utvecklade känslouttryck.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade känslouttryck som vävs in i händelseförloppet.
Tempusanvändning
Vid textskrivande
Blandar tempus(tidsform).
Använder oftast rätt tempus(tidsform).
Använder rätt tempus(tidsform).
Meningsbyggnad
Använder oftast enkel, men korrekt meningsbyggnad.
Använder mer komplex meningsbyggnad och lyckas då ibland med konstruktionen.
Använder en korrekt eller i stort sett korrekt meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner.
Sambandsord
Textbindningar
Du kan skriva en text som innehåller sambandsord med upprepning.
Du kan skriva en text som innehåller sambandsord med variation.
Du kan skriva en text som innehåller en medveten variation av sambandsord som bidrar till flyt och ledighet i texten.
Stavning
Texten går att förstå men gör vissa återkommande stavfel.
Stavar ofta korrekt.
Stavar oftast korrekt.
Skiljetecken
Använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Använder punkt, frågetecken och utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Stor bokstav
Skiljetecken följs oftast av stor bokstav.
Använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Använder liten och stor bokstav korrekt.
Ordförråd
viss språklig variation
förhållandevis god språklig variation
god språklig variation
Språkriktighet
grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet
grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet
grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: