Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-11-04 09:01 i Västra skolan Falun
Litteraturprojekt - trender inom litteraturen och klassikerna
Grundskola 9 Svenska
Vi arbetar med ett litteraturprojekt där du kommer att lära dig om epokerna inom litteraturen historiskt. Du kommer även att få läsa om kända författare och läsa klassiker samt se film som har skapats utifrån dessa.

Innehåll

Syfte

 Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Formulera sig och kommunicera i (…) skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur (...)

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

 • Strategier för att skriva olika slags texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 •  Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 •  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 •  Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 •  Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt skiljer sig ifrån varandra.
 •  Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering av mål

 

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskap om olika epoker inom skönlitteraturen

 • få kunskap om författare och deras verk samt kunna sätta det i sitt historiska sammanhang

 • kunna läsa, förstå och tolka texter

 • kunna anpassa ditt skrivande utifrån vald texttyp

 • kunna ge och ta respons på ditt och andras skrivna texter

Arbetssätt

 

Genomförande

Du kommer att få

 • läsa om epoker

 • läsa skönlitteratur

 • läsa och skriva om författare

 • se film

 • läsa andras texter och ge respons

 • sammanfatta, föra resonemang, tolka och dra slutsatser om det lästa/sedda

Redovisning

 • Inlämning av sammanfattning av epoker/trender

 • Bokrecension/diktanalys/novellanalys

 • Författarporträtt

 • Inlämning av din text efter respons från andra

 • Filmrecension

Bedömning

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • din förmåga att läsa skönlitteratur

 • din förmåga att sammanfatta det du läst och visa läsförståelse

 • din förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i texter

 • din förmåga att föra resonemang om böcker med koppling till författaren

 • din förmåga att dra slutsatser om böcker utifrån historia och kultur

 • din förmåga att skriva berättande texter

 • din förmåga att göra en text levande med beskrivningar och uppbyggnad

 • din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från olika slags källor

 • din förmåga att skriva sammanställningar

 • din förmåga att ge omdömen och ta respons

Matriser

Sv
Svenska åk 9 - litteratur

Svenska åk 9 - litteratur
Kunskapskraven Lgr 11
>
>>
>>>
din förmåga att läsa skönlitteratur
Eleven kan läsa skönlitteratur (…) med
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
din förmåga att sammanfatta det du läst och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
din förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i texter
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om i olika verk.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan raderna eller är dolda
din förmåga att föra resonemang om böcker med koppling till författaren
Eleven kan också föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
din förmåga att dra slutsatser om böcker utifrån historia och kultur
Eleven drar då underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
till viss del
relativt väl
väl
din förmåga att skriva berättande texter
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från olika slags källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor (…).
avgränsat
relativt varierat
varierat
din förmåga att skriva sammanställningar
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur (…).
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade och nyanserade välutvecklat väl
din förmåga att ge omdömen och ta respons
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: