Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2018-11-04 11:32 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Engelska

Innehåll

Syfte 


Det engelska språket utger en stor del av vårt samhälle. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i flera olika sammanhang där engelska används samt möjligheten att delta i  ett internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningen i engelska syftar till att eleverna ska kunna kommunicera och förstå det engelska språket, få ett intresse för språk och andra kulturer, samt en ökad tilltro till den egna förmågan att använda engelska. 

 

Undervisningens innehåll

Under den första terminen med ämnet engelska arbetar vi med läromedlet Magic 2.
Genom läromedlet får eleverna lära sig enkla fraser och presentationer i elevnära sammanhang. De utökar också ordförrådet med flera vanliga ord för sådant som man har användning av i vardagen, t.ex. olika färger, siffrorna 1-10, fritidsintressen, kroppsdelar och djur.
Eleverna övar sig på att läsa, lyssna, skriva och uttala ord på engelska. Vi tittar på film, samtalar, leker lekar, följer instruktioner och sjunger sånger på engelska. 

 

Mål

 

Eleven ska kunna:

 • säga och läsa några vanliga engelska ord, meningar och frågor
 • lyssna och tala i enkla dialoger
 • skriva enkla fraser
 • förstå vad man ska göra vid enkla instruktioner och uppgifter
 • sjunga med i sånger 


Detta visar eleven genom att:

 • delta muntligt i olika övningar, sånger och lekar
 • läsa enkla texter högt
 • följa muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar
 • skriva olika fraser och göra uppgifterna i boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: