Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Vikingatiden

Skapad 2018-11-04 11:50 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vilka var de? Vart åkte de? Vad trodde de på?

Innehåll

Pedagogisk planering

Vikingatiden

Syfte från Lgr 11

”Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.”

Huvudsakligt centralt innehåll:

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

• Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

• De nordiska staternas bildande.

• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.                                                                                                    

Mål med arbetsområdet:

 

Du ska:

§  veta när vikingatiden inföll

§  känna till på vilket sätt och varför vikingarna gav sig ut på resor till andra länder

§  kunna ge exempel på platser dit vikingarna begav sig

§  känna till hur män, kvinnor och barn levde under vikingatiden och göra jämförelser med hur män, kvinnor och barn lever idag

§  känna till vikingarnas tro

§  känna till hur vi kan veta så mycket om vikingatiden och vilka spår av vikingatiden vi kan se idag

§  känna till vad som blev slutet på vikingatiden och slutet för asatron

§  kunna använda historiska begrepp

 

Arbetssätt:

·        Vi arbetar med vår lärobok i historia där vi läser och diskuterar både enskilt och i grupp.

·        Lärarna har gemensamma genomgångar och vi tittar på filmer tillsammans.

·        Vi arbetar med ett arbetshäfte med frågor och arbetsuppgifter.

 

                                                          

 

 

Vi bedömer kontinuerligt:

*att du är muntligt aktiv under lektionerna och deltar i diskussioner

* att du tar ansvar för ditt arbete

* att du lyssnar aktivt och följa givna instruktioner

* att du kan samarbeta i med andra

* att du kan berätta om det du lärt dig, muntligt och skriftligt.

 

 

Förmågor som tränas och bedöms:

Din förmåga att använda historiska begrepp på ett riktigt sätt. (begreppslig förmåga)

Din förmåga att se likheter och skillnader och göra jämförelser.(analysförmåga)

Din förmåga att leta olika källor till ditt arbete och kritiskt granska dem.(förmåga att hantera information.)

Din förmåga att diskutera, argumentera och uttrycka egna åsikter.(kommunikativ förmåga)

Din förmåga att reflektera över orsaker och konsekvenser i händelseförloppet.(metakognitiv förmåga)

 

 

Under arbetsområdet har vi muntliga och skriftliga läxförhör.

 

                                  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: