Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI - Material

Skapad 2018-11-04 11:56 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
Från råvara till färdig produkt och sedan...

Innehåll

Från råvara till färdig produkt...och sedan?

Vi tar några lektioner i början av ämnesområdet och går igenom några olika material tillsammans så att ni alla får en gemensam grund. Sedan skall ni välja ett föremål som ni kommer att ta reda på vilken råvaran till föremålet är, hur man gör produkten samt vad som händer med den då man använt den klart. Ni kommer att få några frågor att utgå ifrån och hitta information i böcker eller på internet.
Ni kommer inte ha ett prov på det här utan det är din inlämning som bedöms.

 

Uppgifter

 • Från råvara till färdig produkt och sedan....

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: